Cevaplar

2012-11-19T19:26:20+02:00

countables sayılabilen varlıklardır uncountables sayılamayan varlıklardır countables e örnekler desk telephone pen .... uncountablese örnekler sugar egg

1 4 1
2012-11-19T19:27:25+02:00

 

Countable and uncountable nouns

Sayılabilen ve sayılamayan isimler

Countable nouns in the singular take the article a or an and can be plural.
Sayılabilen isimlerin tekilleri 'a','an' tanımlayıcılarından birisini alır ve çoğul olabilir.

I bought an apple.
Bir elma satın aldım.

I bought some apples.
Birkaç elma satın aldım.

Countable nouns
Sayılabilen isimlerNoun 
İsim
Dog
Köpek Apple
Elma Car
Araba Umbrella 
Şemsiye Bardak Countable
Sayılabilir
A dog.
Bir köpek.

You can count dogs.
Köpekleri saya-bilirsiniz.

An apple.
Bir elma.

You can count apples.
Elmaları saya-bilirsiniz.

A car.
Bir araba.

You can count cars.
Arabaları saya-bilirsiniz.

An umbrella.
Bir şemsiye.

You can count umbrellas.
Şemsiyeleri saya-bilirsiniz.

A glass. 
Bir bardak.

You can count glasses. 
Bardakları saya-bilirsiniz.

Question 
Soru
How many dogs are there?

Kaç köpek var?

How many apples are there?

Kaç elma var?

How many cars are there?.

Kaç araba var?

How many umbrellas are there?

Kaç şemsiye var?

How many glasses are there?

Kaç bardak var?

Answer 
Cevap
There's one dog.
Bir köpek var. There are two apples.
İki elma var. There are three cars.
Üç araba var. There are four umbrellas.
Dört şemsiye var. There are five glasses.
Beş bardak var.

Uncountable nouns do not take an article and do not have a plural form.
Sayılamayan isimler tanımlayıcı almazlar ve çoğul şekilleri yoktur.

Examples
Örnekler

I bought sugar.
Şeker satın aldım.

I bought some sugar.
Biraz şeker satın aldım.

      
Üç daire peynir var. Making uncountable nouns countable
Sayılamayan isimleri sayılabilir yapmaUncountable Noun 
Sayılamayan İsim
Wine
Şarap Furniture
Mobilya Money 
Para Uncountable Question 
Sayılamayan soru cümlesi
How much wine is there?

Ne kadar şarap var?

How much furniture is there?

Ne kadar mobilya var?

How much money is there?

Ne kadar para var?

Answer 
Cevap
There's some wine.

Bir miktar şarap var.

There's some furniture.

Bir miktar mobilya var.

There's a lot of money.

Bir miktar para var.

Add a word
Bir kelime ekleyin
Bottle
şişe
Piece
parça
Bag 
çanta
Make it Countable 
Sayılabilir yapma
A bottle of wine. 
Bir şişe şarap. A piece of furniture. 
Bir parça mobilya. A bag of money. 
Bir çanta para. Countable Question 
Sayılabilir soru cümlesi
How many bottles of wine are there? 
Kaç parça şişe var? How many pieces of furniture are there? 
Kaç parça mobilya var? How many bags of money are there? 
Kaç çanta para var? Answer 
Cevap
There's one bottle of wine. 
Bir şişe şarap var. There are two pieces of furniture. 
İki parça mobilya var. There are four bags of money. 
Dört çanta para var. Bag
çanta A bag of money.
Bir çanta para. Barrel
Fıçı A barrel of beer.
Bir fıçı bira. Bottle
Şişe A bottle of wine. 
Bir şişe şarap. Bowl
Kase A bowl of sugar. 
Bir kase şeker. Box
Kutu A box of cereal. 
Bir kutu tahıl. Bucket
Kova A bucket of water. 
/Bir kova su. Can
Kutu A can of Coke. 
Bir kutu kola. Carton
Kutu A carton of milk. 
Bir kutu süt. Cup
Fincan A cup of coffee. 
Bir fincan kahve. Glass
Bardak A glass of water.
Bir bardak su. Jar
Kavanoz A jar of honey.
Bir kavanoz bal. Packet
Paket A packet of butter. 
Bir paket tereyağı. saucepan
Kulplu tencere A saucepan of rice. 
Bir tencere pilav. Spoon
Kaşık A spoonful of sugar. 
Bir kaşık şeker. Tank
Depo A tank of petrol. 
Bir depo benzin. Tin
Teneke A tin of custard. 
Bir teneke muhallebi. Tub
Tekne A tub of margarine.
Bir tekne margarin. Tube
Tüp A tube of toothpaste. 
Bir tüp diş macunu. You can measure uncountable nouns to make them countable:
İsimlerden önce ölçü birimi de kullanarak sayılamayan isimler sayılabilir yapılabilir.Litre
litre 3 litres of water.
3 litre su. Pint
Pint(galonun sekizde biri) A pint of beer.
Bir pint bira. pound / ounce / kilo
libre / ons / kilo vs.

 

1 5 1