Cevaplar

2012-09-28T14:54:45+03:00

.1 grupta yer alan  katyonlar, gümüş (Ag+), kurşun (Pb2+ ) ve civa(I)( Hg22+) dir. Bu katyonlar  sulu ortamda klorürleri şeklinde çöktürülerek ayrılır. (AgCl, PbCl2, Hg2Cl2). Bu grup katyonların çöktürülmesi seyreltik 3M HCl çözeltisi ile gerçekleştirilir. Çöktürme işlemi gerçekleştirilirken  ortamının pH’ sı iyi ayarlanmalıdır.  Çünkü HCl çözeltisinin aşırısında AgCl ve PbCl2 aşağıdaki tepkimelere göre kompleks iyonlarını oluşturarak çözünürler.

AgCl + HCl  à  AgCl2-+ H+
PbCl2 + 2HCl  à  PbCl4-2 +2H+

Oluşan klorürlerin çözünürlük çarpımı (Kçç) değerleri aşağıda verilmiştir.

 

PbCl2                   2.0x10-5

AgCl                    1.8x10-10

Hg2Cl2                       1.6x10-18

 

PbCl2  bileşiğinin çözünürlüğü AgCl ve PbCl2’e göre oldukça büyük olduğundan, Pb2+ iyonu klorürü halinde çözeltiden tamamen çöktürülüp ayrılamaz. Bu nedenle Pb2+ iyonu II. grup katyon analizinde gözlenebilir.

2 5 2
2012-09-28T15:22:52+03:00

I. grupta yer alan  katyonlar, gümüş (Ag+), kurşun (Pb2+ ) ve civa(I)( Hg22+) dir. Bu katyonlar  sulu ortamda klorürleri şeklinde çöktürülerek ayrılır. (AgCl, PbCl2, Hg2Cl2). Bu grup katyonların çöktürülmesi seyreltik 3M HCl çözeltisi ile gerçekleştirilir. Çöktürme işlemi gerçekleştirilirken  ortamının pH’ sı iyi ayarlanmalıdır.  Çünkü HCl çözeltisinin aşırısında AgCl ve PbCl2 aşağıdaki tepkimelere göre kompleks iyonlarını oluşturarak çözünürler.

AgCl + HCl  à  AgCl2-+ H+
PbCl2 + 2HCl  à  PbCl4-2 +2H+

Oluşan klorürlerin çözünürlük çarpımı (Kçç) değerleri aşağıda verilmiştir.

 

PbCl2                   2.0x10-5

AgCl                    1.8x10-10

Hg2Cl2                       1.6x10-18

 

PbCl2  bileşiğinin çözünürlüğü AgCl ve PbCl2’e göre oldukça büyük olduğundan, Pb2+ iyonu klorürü halinde çözeltiden tamamen çöktürülüp ayrılamaz. Bu nedenle Pb2+ iyonu II. grup katyon analizinde gözlenebilir.

0