Cevaplar

2012-11-19T19:55:49+02:00

Gören Göz Cihazının Ankara ve İstanbul plot bölge olarak dağıtılmaya başladıktan sonra cihazın uygulamalarıyla ilgili ilk tepkilerde gelmeye başladı. Tepkilerden yola çıkarak detaylı bir rapor hazırlayan Engelsiz Erişim Grubu’nun değerlendirme raporunu inceleyebilirsiniz.

Gören Göz Uygulaması Değerlendirme Raporu

Giriş:

Bilindiği üzere Ankara ve İstanbul’da pilot çalışma olduğu iddiasıyla 5000 civarında gören göz adlı cihaz görme engellilere dağıtılmıştır. Bu cihazın, navigasyon, telefon, radyo, bluetooth gibi birçok özelliğinin bulunduğu vurgulanmıştır. Aşağıdaki raporda, bu cihazın olumlu ve olumsuz yanları detaylı bir biçimde irdelenmiş, cihazda güncelleme yapıldığı taktirde dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmeye çalışılmıştır. Bu inceleme yapılırken, Engelsiz erişim Derneğinin daha önceki destek teknolojileri konusunda tecrübeleri, beta grubu üyelikleri, navigasyon konusunda yaptıkları sunum, potcast programlardan yararlanılmış, Ayrıca görme engellilerin Teknokör, Gören göz ve diğer e-posta gruplarında yaptıkları değerlendirme ve geri bildirimler derlenmiştir. Katkı veren, konu üzerinde düşünen herkese teşekkür ederiz.

Cihaz ve Yazılımla İlgili Genel Görüşlerr

Bu detaylı inceleme öncesinde, cihaz ve yazılımla ilgili genel görüşlerimizi ortaya koymak istiyoruz. Her şeyden önce, ulaştırma bakanlığına görme engellilerin tek başlarına hareket etmelerine yardımcı olacak, ve bağımsız hareketlerini arttırmada katkı verecek böyle bir girişimde bulunduğu için teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyoruz. Bu girişim, devletin, görme engelli bireyi, sürekli yardım alan, ve aciz biri olarak görmekten çıkıp , ona, topluma eşit biçimde katılabilecek düzeye gelmesi için destek veren bir anlayışa yaklaştığını göstermektedir. bu bile her şeyden önce engelliye bakışı açısından önemli bir zihniyet devrimidir. O yüzden gören göz girişimi önemli bir adımdır.

Ancak, maalesef iddia edilenin aksine, böyle önemli bir girişimin başarılı olabilmesi için, engellilerin karar mekanizmalarına dahil edilmesi süreci doğru biçimde işletilememiştir. Dünyada bu tür cihazlar geliştirilirken, daha en başından, araştırmalar yapılır, sonuçlara göre bir beta grubu oluşturulur ve geliştirilen ürünün her aşamasında engellilere bizzat yer alır. Bu sayededir ki, dünyada kabul görmüş, birçok engelli destek teknolojisi geliştirilebilmiştir. Ancak gören göz uygulamasında, bir danışmanlık alındıysa bile, bunun yeterli olmadığı açıkça görülmektedir. Böyle bir danışmanlığın, yalnızca 1 2 kişiden değil, engelli teknolojileri arasında uzmanlaşmış bir komisyondan alınması daha doğru sonuçlar verecektir. Aynı zamanda, kişilere bitmiş bir cihazı denemeleri değil, geliştirilmekte olan bir ürünün her aşamasında tam zamanlı olarak bilgi verilmeli, geri bildirimler alınmalıdır. Aksi halde, yapılmış bir yapıyı bozup yenilemek çok zordur.

Gören göz sürecinde aşağıda belirteceğimiz nedenler dolayısıyla görme engellilerden bilimsel anlamda doğru bir destek alınmadığı savımız güçlenmiştir.

1 5 1
2012-11-19T19:56:20+02:00

olumular:nereye gideceğimizi buluruz.yol gösterir

olumsuz:radyasyon yayar.pil eriyip hasta eder..

2 3 2