Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-19T19:58:27+02:00

edebiyat 

kyüz, Kenan, “Yeni Türk Edebiyatı”, Türk Ansiklopedisi, c. 22, Ankara: 1983, s. 135-201. 

Alangu,Tahir, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, 3 c., İstanbul: 1968. 

Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. 

Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. 

Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. 

Ecevit, Yıldız, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar, İstanbul: 2001. 

Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. 

Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. 

Fethi Naci, Yüz Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, İstanbul: 1981. 

Fethi Naci, Yüz Yılın 100 Romanı, İstanbul: 1999. 

Gürsel, Nedim, “Hikâye”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, İstanbul: 1983, s. 620-630. 

Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. 

Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. 

Kaplan, Mehmet, Hikâye Tahlilleri, İstanbul: 1979. 

Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. 

Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. 

Lekesiz, Ömer, Yeni Türk Edebiyatında Öykü, Öykücüler ve Öykü Anlayışları ve Öyküleri ve Çözümlemeleri, 5 c., İstanbul: 1997-2001. 

Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, 3 c., İstanbul: 1994. 

Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. 

Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. 

Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. 

Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara: 1983, s. 639-648. 

Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Ankara: 1993. 

Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Ankara: 1984. 

Özel, İsmet, “Şiir”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 631-638. 

Özkırımlı, Atilla, “Ana Hatlarıyla Edebiyat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 579-606. 

Parla, Jale, Don Kişottan Bugüne Roman, İstanbul: 2000. 

Roman Özel Sayısı I, Türk Dili, nr. 154, Ankara: 1964. 

Roman Özel Sayısı II, Türk Dili, nr. 159, Ankara: 1964. 

Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: 1999. 

Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1995. 

Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 c., İstanbul: 2001. 

Türk Şiiri Özel Sayısı IV. Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, nr. 481-482, Ocak-Şubat 1992. 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 1977-1998. 

Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1983-1997. 

Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, Hece, nr. 46-47, Ekim-Kasım 2000.

Türk Romanı Özel Sayısı, Hece, nr. 65-67, Mayıs-Temmuz 

1 5 1