Cevaplar

2012-11-19T20:17:18+02:00

 Veli'nin yaşının 3 katının 5 fazlası Ayşe'nin yaşına eşittir. Ayşe 17 yaşında olduğuna göre Veli kaç yaşındadır?

(-3x+5) ile (x-7) cebirsel ifadelerinin toplamını bulalım.

 6a - 7b + 9 - 2a cebirsel ifadesi veriliyor.Bu ifadede;
a) Kaç tane terim vardır?
b) Sabit terim hangisidir?
c) 2 ve 4. terimlerin katsayılarını ve bilinmeyenlerini yazınız.
d) Benzer terimler varsa hangileridir?

-(x-9)+2(4-3x)+8x cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım.

 -(-x-5)+(-3x+3)-(5-2x)-3(-5x-1) cebirsel ifadesinin en sade eş değerini yazalım.

Bir kenarının uzunluğu xolan karenin alanını ve çevresini bulalım

 Bir kenarının uzunluğu 3x olan karenin alanını ve çevresini bulalım.

Bir kenarının uzunluğu x+5 olan karenin alanını ve çevresini bulalım.

Kısa kenarı x, uzun kenarı xolan dikdörtgenin alanını ve çevresini bulalım.

Kısa kenarı 3, uzun kenarı 2xolan dikdörtgenin alanını ve çevresini bulalım.

 Bir sayının 5 eksiği nedir?

Ebru’nun yaşının 5 katının 2 eksiğinin cebirsel ifadesi nedir ?

 3,6,9,12… sayı örüntüsüne göre ;

Örüntünün  5 ve 6. adımlarında ki sayıları bulalım.

Bir  sayının 9 fazlası ifadesine karşılık gelen cebirsel ifadeyi yazalım.

 Bir sayının 3 katının 17 fazlası ifadesine karşılık gelen cebirsel ifadeyi yazalım.

1 3 1