Cevaplar

2012-11-19T20:29:15+02:00

Yorum ve düşünce alış verisi.

 

Elestiri

 

 

 

 

2 2 2
2012-11-19T20:31:26+02:00

Düşünce yazıları yazılırken, çeşitli şekillerde ifade edilmek istenen cümleler aktarılır.

Düşünce şu yollarla geliştirilir:

1-Tanımlama 

Bir kavram veya nesnenin cümleler ile ayırt edici özelliklerinin verilmesi yolu ile tanımlama yapılır. Tanımlama "Bu nedir ?" sorusunun cevabıdır. Tanımlama, düşünce yazılarının giriş bölümünü oluşturur.

Tanımlama yapılırken, tanımı yapılan varlık ya da nesnenin benzerlerinden farklı olan, ayırt edici özellikleri verilmelidir.

2-Benzetme (Teşbih)

Bir kavramı yada varlığı başka kavram yada varlığa ait özelliklerle anlatmadır.

3-Karşılaştırma (Mukayese etme)

Bir paragrafta birbiri ile alakalı birden fazla varlık ya da nesne mukayese ediliyorsa, kıyaslanıyorsa, bu durumda karşılaştırmalı anlatım yöntemi kullanılmış demektir. Bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için en az iki varlık bulunmalı, bu iki varlık ortak bir özellik bakımından karşılaştırılmalıdır.

4-Tanık Gösterme 

Anlatılmak istenilen düşüncenin başkalarının görüşlerinden,sözlerinden yararlanarak açıklanması yoludur.

5-Sayısal Verilerden Yararlanma

Bir düşünce yazısında, verilmek istenen , kabul ettirilmek istenen düşünceyi benimsetmek adına, çeşitli sayısal verilerin kullanılması yoluyla oluşturulan düşünceyi geliştirme yöntemidir.

6-Örneklendirme 

Düşünce yazılarında öne sürülen düşünceyi kanıtlayabilmek için, örnekler verilmesi yolu ile örneklendirme oluşturulur.

   
2 5 2