Cevaplar

2012-11-19T20:32:43+02:00

Grafiklerin hayatımızda kolaylıkları
AŞAĞIDAKİ ALANLARDA KOLAYLIKLAR SAĞLAR
Grafik Sanatların Tanımı
Grafik Sanatlar resim, heykel, mimari ve dekoratif sanatlar gibi plastik sanatların önemli kollarından biridir Diğer sanat dallarında estetik ön planda olduğu halde grafik sanatlar estetik ve mekaniğin iç içe olduğu bir sanat dalıdır, çünkü bu sanat dalında yapılan her iş baskılanmak (kopyalanmak) için yapılır Baskı da bir teknik gerektirdiğinden o tekniği bilmek gerekir Resim, fotoğraf, yazı ve karikatür sanatlarından yararlanan bu sanat dalı diğer sanatlardan farklıdır
Grafik Sanatlar iki ana bölüme ayrılır:
1) Özgün Grafik Sanatlar
Burada grafik sanatçısı bir ressamdır Eserini bir ressam gibi planlar ve düzenler; ancak yaptığı çalışmayı özgün baskı türlerinden birisi ile çoğaltması gerekir, bunun için bu baskı türünü çok iyi bilip uygulayabilmelidir Bu bölümde uygulanan baskı türleri, linol, ağaç baskı, litografi ve serigrafi gibi baskı türleri Bu baskı türleri sanatçının tek başına uygulayabileceği baskı türleridir
2) Reklam Grafik Sanatlar
Reklam, ekonomik gelişmede satışa çıkarılan mallar, ürünler ve kavramlar hakkında topluma bilgi vermek ve onların satın alınmasını sağlamak için ikna etmektir Reklamlar hazırlanış biçimi açısından üç grupta hazırlanır:
a) Göze hitap eden reklamlar: Afiş, pankart, broşür, katalog, gazete ve mecmua reklamları vs gözün etkilendiği reklamlardır Grafik Sanatlar gözün etkilendiği sanattır ve reklamın bu bölümü ile ilgilidir
b) Kulağa hitap eden reklamlar: Radyo ve çığırtkan reklamlar
c) Hem göze hem de kulağa hitap eden reklamlar: Sinema ve televizyonlar
Reklam Resmi Çalışmaları
Reklam resmi çalışmalarında konu ne olursa olsun aşağıdaki işlem sırasını izlemek çalışmayı kolaylaştıracaktır


6 3 6
2012-11-19T20:33:26+02:00

Grafiklerin Sağladığı Kolaylıklar 
Grafiklerin hayatımızda kolaylıkları

AŞAĞIDAKİ ALANLARDA KOLAYLIKLAR SAĞLAR
Grafik Sanatların Tanımı
Grafik Sanatlar resim, heykel, mimari ve dekoratif sanatlar gibi plastik sanatların önemli kollarından biridir Diğer sanat dallarında estetik ön planda olduğu halde grafik sanatlar estetik ve mekaniğin iç içe olduğu bir sanat dalıdır, çünkü bu sanat dalında yapılan her iş baskılanmak (kopyalanmak) için yapılır Baskı da bir teknik gerektirdiğinden o tekniği bilmek gerekir Resim, fotoğraf, yazı ve karikatür sanatlarından yararlanan bu sanat dalı diğer sanatlardan farklıdır
Grafik Sanatlar iki ana bölüme ayrılır:
1) Özgün Grafik Sanatlar
Burada grafik sanatçısı bir ressamdır Eserini bir ressam gibi planlar ve düzenler; ancak yaptığı çalışmayı özgün baskı türlerinden birisi ile çoğaltması gerekir, bunun için bu baskı türünü çok iyi bilip uygulayabilmelidir Bu bölümde uygulanan baskı türleri, linol, ağaç baskı, litografi ve serigrafi gibi baskı türleri Bu baskı türleri sanatçının tek başına uygulayabileceği baskı türleridir
2) Reklam Grafik Sanatlar
Reklam, ekonomik gelişmede satışa çıkarılan mallar, ürünler ve kavramlar hakkında topluma bilgi vermek ve onların satın alınmasını sağlamak için ikna etmektir Reklamlar hazırlanış biçimi açısından üç grupta hazırlanır:
a) Göze hitap eden reklamlar: Afiş, pankart, broşür, katalog, gazete ve mecmua reklamları vs gözün etkilendiği reklamlardır Grafik Sanatlar gözün etkilendiği sanattır ve reklamın bu bölümü ile ilgilidir
b) Kulağa hitap eden reklamlar: Radyo ve çığırtkan reklamlar
c) Hem göze hem de kulağa hitap eden reklamlar: Sinema ve televizyonlar
Reklam Resmi Çalışmaları
Reklam resmi çalışmalarında konu ne olursa olsun aşağıdaki işlem sırasını izlemek çalışmayı kolaylaştıracaktır

Kaynak: http://www.forumlord.net/misafir-soru-ve-cevaplari/108240-grafiklerin-sagladigi-kolayliklar-nelerdir.html#ixzz2Ch92VcJl

9 3 9