Cevaplar

2012-11-19T20:44:50+02:00

imkansızlık maddi sıkıntı

3 3 3
2012-11-19T20:45:08+02:00

İç göçün nedenleri
• Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı 
• Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması 
• Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi 
• Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması 
• Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması 
• Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler 
• Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği 
• İklim ve yerşekillerinin olumsuz etkileri 
• Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş olanaklarının fazlalığı 
• Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı


Dış göçlerin başlıca nedenleri
• Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi 
• Tabii afetler 
• Savaşlar 
• Etnik nedenler 
• Sınırların değişmesi 
• Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi

1 5 1