Cevaplar

2012-11-19T21:11:01+02:00

 


Kimyada bir dehidrasyon tepkimesi, tepkiyen moleküllerden su kaybının meydana geldiği bir kimyasal tepkimedir. Dehidrasyon tepkimeleri eliminasyon tepkimelerinin bir alt grubudur. Hidroksil grubu (-OHl) kolay ayrılan bir grup olmadığı için bir .Bronsted  asit katalizörü hidroksil grubunu protonlaştırıp daha kolay ayrılan bir -OH2+ grubu oluşturur.

Organik sentezde dehidrasyon tepkimelerinin pek çok örneği vardır:

 

Alkollerin eterlere dönüşmesi (örneğin, iki monosakkaritten bir disakkarit oluşması)

2 R-OH → R-O-R + H2OAlkollerin anhidritlere dönüşmesi R-CH2-CHOH-R → R-CH=CH-R + H2OKarbokssillere asitlerin  asit anhidritlere dönüşmesi 2 RCO2H → (RCO)2O + riH2  nitrillere dönüşmesiRCONH2 → R-CN + H2O

Bazı dehidrasyon reaksiyonlarının mekanizmaları karmaşık olabilir, örneğin bir şekerin konsantre sülfürik asitle tepkimesi sonucu karbon oluşumu sırasında karbon çift bağları meydana gelir.

 

Şekerin dehidrasyonu

C12H22O11 + 98% Sülfürik asit → 12 C (grafit köpük) + H2O buhar + Sülfürik asit/su karışımı

1 1 1