Cevaplar

2012-11-19T21:31:34+02:00

ACİL HASTA

Hasta insan modeli sedye içinde iki hasta bakıcı tarafından nani nani dîye ses çıkararak doktor odasına getirilir

Hasta sıra üzerine yatırılır iki hemşire hastanın yanına gelerek

1 HEMŞIRE Hastanın durumu kötü görünüyor

2 HEMŞIRE: Evet hemen doktor beye haber verelim

(ikinci hemşire haşlanın yanından ayrılarak doktora seslenir)

2 HEMŞIRE: Doktor bey, doktor bey ' Acil hasta var!

(Doktor gelerek kısa bir inceleme yapar)

DOKTOR: Hastayı ameliyat edeceğiz hemen hazırlıkları yapın

HEMŞÎRE: Peki doktor hey

(iki hastabakıcı masa örtüsü î/e perdeleme yaparlardoktor ameliyat için araç gereç isten

DOKTOR: Hemşire hanım çekiç

LHEMŞ1RE; Buyurun Doktor Bey

DOKTOR : Takoz ve testere

HEMŞIRE: Buyrun Doktor Bey

(Alınan malzemelerle çeşitli sesler çıkarılarak hastanın kesildiği izlenimi

verilir Doktor hastanın akciğerlerini alarak gösterir)

DOKTOR : Gençliğinde çok sigara içmiş vah zavallı akciğerler fabrika bacası

gibi olmuş, at çöpe gitsin (Der, ciğerl eri çöpe atarBir hemşire kenarda çöp

DOKTOR : Maaşallah maaşallah, mide değil ambar sanki içinde bir ben

yokum ne bulduysa yemiş Bu mide iş yapmaz Al çöpe gitsin ( Der mideyi çöpe atar Karaciğeri a!ır , gösterir ) _

DOKTOR : Vah karaciğer vah, senden organ bağışı bile olmaz/ ( Der, çöpe atar, kalbi eline alır )

DOKTOR : Bu kalp kan yerine alkol pompalamış, pompalamaktan yorulmuş iş yapmaz al çöpe gitsin Der çöpe atar bağırsakları gösterir )

DOKTOR : Şu bağır sak! arın haline bakın Kördüğüm olmuşlar Bu bağırsaklardan kokoreç bile olmaz At çöpe gitsin (der çöpe atar,sonunda hastayı iki eliyle havaya kaldırarak )

DOKTOR Bu adam fazla bite yaşamış Af çöpe gitsin {der adamı çöp kovasına atarlar Kova sedyeye konulur hasta bakıcılar nani nani diye bağırarak oradan uzaklaşırlar

OYUNCULAR

2 Hasta bakıcı : Önlük

2 Hemşire : Beyaz etek yada pantolon , beyaz gömlek kep
Doktor : Beyaz gömlek steteskop gözlük

1 5 1
2012-11-19T21:31:43+02:00

acil hasta olcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak

1 2 1