Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-19T21:57:12+02:00

Kromozom sayılarının nesiller boyu sabit tutulması mayoz bölünme ile sağlanır. Mayoz özel bir hücre bölünmesidir. Bu bölünme ile diploit hücrelerden haploid hücreler meydana gelmektedir. Oluşan haploit hücrelere gamet denir.
Mayoz bölünmesinin amacı, kromozom sayısının yarıya inmesini sağlamaktır.
Mayoz bölümünde sonucu oluşan n kromozomlu gamet hücrelerinin döllenmesi sonucunda oluşan zigotun kromozom sayısının 2n olur. Dolayısıyla mayoz bölünme ile kromozom sayısının nesiller boyunca sabit kalması sağlanmış olur. Zigotun oluşması ile yeni birey ana ve babasının kromozomlarından birer tane taşır. Böylece ana ve babanın özelikleri yeni nesillere aktarır. Mayoz bölünme ile ayrıca tür içi çeşitlilik de ortaya çıkar. Bazı bitki ve tek hücreli canlılar, haploit (n) kromozomlu olduklrı için yaşamları boyunca mayoz bölünme geçirmezler.

1 5 1
2012-11-19T21:59:38+02:00

Üreme hücrelerinde görülür. Mitozdan farkı, oluşan yavru hücrelerin 4 tane olması, krossing over denilen parça değişimi oluşarak kalıtsal çeşitliliğin sağlanıp yavruların birbirinden farklı olmasıdır. Ayrıca mayoz sayesinde kromozom sayısı da yarıya iner.

1 1 1