Cevaplar

2015-08-05T23:02:18+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Biyoçeşitliliği etkileyen faktörler

1. Aşırı avlanma ve toplama yapmak
2. Tarlalarda anız yakmak
3. Küresel ısınma
4. Tarımda düzensiz ve aşırı şekilde zirai ilaç ve gübre kullanımı
5. Makinalı tarıma geçiş
6. Çayırların, meraların ve yayların aşırı şekilde otlatılması
7. Erozyon
8. Barajlar
9. Şehirleşme
10. Sulak alanların kurutulması
11. Endüstrileşme
12. Ev atıkları
13. Sanayi atıkları
26 4 26