Cevaplar

2012-11-19T22:03:07+02:00

 

Tanzimat Fermanı (1839) Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı’nda halka ve yabancı ülkelerin temsilcilerine okunarak ilan edilmiştir. Bu nedenle, bu bildiriye “Gülhane Hatt-ı Hümayunu” da denilmektedir. Batılı devletlerin Osmanlının iç işlerine karışmalarını ve devletin parçalanmasını önlemek amacıyla ilan edilmiştir.   Bu ferman ile verilen haklar; -Herkesin can, mal, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulacak -Herkes bağımsız mahkemelerde açık olarak ve eşit şartlarda yargılanacak -Herkes belli yaşa geldiğinde belli süreler için askere alınacak -Herkes gelirine göre vergi ödeyecek -Herkes kanun önünde eşit olacak -Hiç kimseye yargılanmadan ceza verilmeyecek -İşkence, dayak ve angarya kaldırılacak -Rüşvet ve iltimas kalkacak   Tanzimat fermanı ile padişahın yetkileri ikinci kez kısıtlanmıştı, vergi ödeme ve askere gitme vatandaşlık görevi haline getirilmişti. Hukuk, eğitim, askeri ve ekonomik alanda yenilikler getirilmiş, halkın eşitliği sağlanarak bir Osmanlı vatandaşlığı kavramı oluşturulmaya çalışılmıştır.   Tanzimat Fermanı ile beklenen sonuçlar alınmamıştır. Azınlıkların yeterince bu haklardan yararlanmadığını ileri süren yabancı devletlerin baskısı ile bu kez Islahat Fermanı yayımlanmıştır.
2 4 2
2012-11-19T22:28:08+02:00

Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecit döneminde dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. (Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle) Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye diye de bilinir.

0