Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-19T22:40:45+02:00

Rakım (mt)- il -Dağ ismi

Dağ - Rakım (mt) - şehir
Şardağı - 2200 - Elbistan
Aladağlar - 3756 - Niğde
Alaçam Dağları - 1683 - Balıkesir
Amanos Dağları - 2240 - Hatay
Bey Dağları - 3086 - Antalya
Bilican Dağları - 2950 - Muş
Bolkar Dağları - 3524 - Niğde
Bozdağlar - 2159 - İzmir
Giresun Dağları - 3391 - Giresun
Küre Dağları - 2019 - Kastamonu
Madra Dağları - 1344 - İzmir
Nur Dağları - 2240 - Hatay
Samanlı Dağları - 1601 - İzmit
Şilan Dağlar - 3075 - Adana-şimdi Ankara
Toros Dağları - 3756 - Niğde
Yalnızçam Dağları - 3167 - Artvin
Yıldız Dağları - 1031 - Kırklareli
Büyük Ağrı Dağı - 5137 - Ağrı
Cilo Dağı - 4170 - Hakkari
Süphan Dağı - 4049 - Bitlis
Kaçkar Dağı - 3937 - Rize
Erciyes Dağı - 3916 - Kayseri
Küçükağrı Dağı - 3896 - Ağrı
Demirkazık Dağı - 3756 - Niğde
Medetsiz Dağı - 3524 - Adana
Hasan Dağı - 3268 - Aksaray
Mercan Dağı - 3331 - Erzincan
Palandöken Dağı - 3176 - Erzurum
Karacadağ (İç Anadolu) - 1736 - Konya
Karacadağ (Güneydoğu Anadolu) - 1957 - Şanlıurfa
Karadağ - 833 - Bursa
Köroğlu Dağları - 2400 - Bolu
Kaçkar Dağları - 3932 - Doğu Karadeniz
Kula Tepeleri - 1160 - Manisa
Melendiz - 2963 - Niğde
Nemrut Dağı - 2935 - Adıyaman
Süphan Dağı - 4058 - Bitlis
Tendürek - 3533 - Kars
Uludağ - 2543 - Bursa
Yıldız Dağı - 2552 - Sivas
Cilo Dağı - 4135 - Hakkari
Hazarbaba - 2347 - Elazığ
İdris Dağı - 1985 - Ankara
Aladağlar - 3756 - Niğde
Küre Dağları - 2019 - Kastamonu
Çandır Dağı - 2375 - Antalya
Altıparmak Dağları - 3562 - Rize
Kızlarsivrisi - 3070 - Antalya
Sündiken Dağları - 1786 - Eskişehir
Akdağ - 1930 - Denizli
Susuz Dağlar - 2409 - Antalya
Alacadağ - 2328 - Antalya
Beydağları - 3086 - Antalya
Tahtalı Dağ - 3075 - Adana
Geyik Dağları - 2874 - Antalya
Akdağ - 1916 - Tokat
Divlit - 898 - Manisa
Nurhak Dağı - 3090 - Elbistan
Verçenik Dağı - 3709 - Doğu Karadeniz
Bozdağ - 2159 - İzmir
Cudi Dağı - 2114 - Şırnak
Davraz Dağı - 2635 - Isparta
Emir dağı - 2281 - Afyon
Gâvur Dağı - 3169 - Erzurum
Herekol Dağı - 2961 - Siirt
Ilgar Dağı - 2918 - Ardahan
Kartepe Dağı - 1601 - Kocaeli
Barut Dağı - 2509 - Kayseri
Madran Dağı - 1792 - Aydın
Mescit Dağı - 3239 - Erzurum
Munzur Dağları - 3462 - Erzincan/Tunceli
Karadağ - 2271 - Karaman
Baran - 2253 - Kırşehir
Tavşan Dağı - ? - Amasya
Beşikdağı - ? - Trabzon

alıntı.........

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-19T22:41:03+02:00

TÜRKİYE’NİN DAĞLARI
Türkiye’de dağlar çok geniş bir alan kaplar. Dağ; çevresine göre 500m. ve daha yüksek kabarıklıklardır. Bazıları tek bulunurken bazıları da sıradağlar şeklindedir.
Oluşumlarına göre dağlar ikiye ayrılır.
1-Orojenik Hareketlerle Oluşan Dağlar:
Orojenez dağ oluşumu demektir. Yan basınçla sıkışan yerkabuğu plakaları kıvrılarak yada kırılarak engebe kazanır ve sıradağlar oluşur. Ülkemizde orojenez iki şekilde görülür. A) Kıvrılma ile B) Kırılma ile
A) Kıvrım Dağları: Orojenez sonucu esnek tabakalar kıvrılarak yükselir ve sıradağlar oluşturur. Ülkemizdeki dağlar Alp-Himalaya orojenezi sonucu oluşmuştur. Kuzey Anadolu ve Toros Dağları bu şekilde oluşmuştur.
Kıvrılma sonucu yüksekte kalan kubbemsi kısımlara Antiklinal, alçakta kalan çanaksı yapıya ise Senklinal denir. Bu oluşumda da bazen kırılmalar dolayısıyla senklinaller boyunca fay hatları oluşabilir. Ülkemizi K.Anadolu
B) Kırık Dağları: Orojenez sonucu sert tabakalar kıvrılmaz kırılır. Böylece yükselen kısımlar (Horst) sıradağları oluştururken, Alçalan kısımlar Çöküntü ovalarını (Graben) oluştururlar. Horst ve Grabenler arasında ise kırıklar (Fay Hatları) bulunur. Bu yüzden buralar hem deprem alanlarıdır hem de kaplıca kaynaklarının sık görüldüğü yerlerdir. Ege bölgesinde kıyıya dik uzanan dağlar bu şekilde oluşmuşlardır
2- Volkanizma ile Oluşan Dağlar

Yerin derinliklerindeki mağmanın yerkabuğunun zayıf ve çatlak kısımlarından yer üstüne çıkmasıyla oluşan genelde tek dağlardan ibaret olan dağlardır.
Volkanik sahalar mineralce zengindir. O yüzden tarım arazileri de çok verimlidir. Ayrıca maden bakımından da zengin alanlardır

Türkiyedeki volkanik dağlar
Marmara Bölgesi Uludağ
G.Doğu Anadolu Bölgesi Karacadağ
Karadeniz Bölgesi Köroğlu Dağları
Akdeniz Bölgesi Hassa Bölgesi (Hatay)
Ege Bölgesi Kula Tepeleri (En genç)
Doğu Anadolu Bölgesi Ağrı Tendürek Nemrut, Süphan Dağları
İç Anadolu Bölgesi Erciyes, Melendiz Hasandağ Karadağ, Karacadağ

1 5 1