Cevaplar

2012-11-19T23:31:00+02:00

Bölgenin tarıma uygun olmasından yararlanmış olabilirler

0
2012-11-19T23:37:12+02:00

Coğrafya toplumların yazgısını belirleyen en büyük etmendir insanlar yaşadıkları ortama uyum sağlamaya yaşamlarını devam ettirmek için mecburdur. Coğrafya insanın 

 Yeryüzüne dağılışlarını,
– Ekonomik faaliyetlerini,
– Yiyecek ve giyeceklerini,
– Fizyolojik gelişimlerini,
– Karakterlerini,
– Kültür faaliyetlerini etkiler.

Endüstrinin dağılışını etkiler. Konut tipini ve malzemesini etkiler. Ulaşım faaliyetlerini etkiler. Turizm faaliyetlerini etkiler. Tarım faaliyetlerini etkiler. Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler. Toprak oluşumunu ve verimlilik derecesini etkiler. Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler. Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler. Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliğini etkiler. Akarsu debilerini ve rejimlerini etkiler. Hayvan türleri ve dağılışını etkiler. Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışını etkiler. Kayaların çözülme türünü belirler. Erozyonu etkiler. Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler. Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler.
0