Cevaplar

2012-11-19T23:43:57+02:00

Aşağıdaki organik moleküllerden hangisinin hidrolizi ile aminoasit açığa çıkmaz?
Fibrinojen B) Miyozin C) Enzim D) Hemoglobin E) Glikojen

Aşağıdaki vitamin çeşitlerinden hangisi provitamin(ön vitamin) olarak vücuda alınıp karaciğerlerde esas vitamine dönüştürülür?
B1 B) A vitamini C) C vitamini D) K vitamini E) E vitamini

Beyin hücreleri enerji üretmek amacı ile öncelikle aşağıdaki moleküllerden hangisini oksijen(O2) kullanarak tüketir.?
Aminoasit B) Glukoz C) Gliserin D) Yağ Asitleri E) Glikojen

Perhiz yapan bir hasta 125 disakkarit içeren reçel, 125 monosakkarit içeren polisakkarittik bir dilim ekmek ve 50 molekül yağ yemiştir. Bu hastanın yediği yiyeceklerde toplam kaç ester bağ vardır.
A) 250 B)399 C)249 D)199 E)150

Bir bitki hücresinde, belirli bir enzimin birim zamanda oluşturduğu ürün miktarı üzerine, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?
A)Enzim miktarı B)Ortam pH’sının C)Ortam sıcaklığının D)Sübstrat miktarının E)Hücre büyüklüğünün

Hayvansal hücrelerin sentezleyemeyip dışarıdan almak zorunda olduğu aminoasitlere hangi isimler verilmektedir?
Enzimler etki edeceği reaksiyonu (substratı) nasıl tanırlar?

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-19T23:48:50+02:00

Seçeneği İşaretleyiniz.(2 Puan
1) Aşağıda verilen nükleotidlerden hangisi DNA molekünde bulunmaz?
A) Urasil nükleotid B) Sitozin nükleotid C) Guanin nükleotid
D) Adenin nükleotid E) Timin nükleotid
2) 100 molekül suyun çıktığı protein sentezinde kaç molekül aminoasit kullanılır?
A) 99 B) 100 C)101 D) 300 E) 50
3) DNA’nın tek ipliğindeki nükleotid sırası CGATCT ise bunun karşısındaki ipliğin nükleotid sırası nedir?
A) CGATCT B) GCTAGA C) CGATCT
D) GCUAGA E) CGAUCU
4) Aşağıdakilerden hangisi vitaminlerin işlevlerinden biri değildir?
A) Enzimlerin yapısına katılmak B) Vücut direncini arttırmak C)Mineral sentezinde görev yapma D) Büyüme ve gelişmede etkili olmak E) Metabolizmada rol oynamak
5. I. Boşaltım II. Üreme III. Çok hücreli olma
Yukarıdakilerden hangileri canlıların ortak özelliklerindendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III
E) I, II ve III
6. I. Tuz II. Şeker III. Su Yukarıdakilerden hangileri inorganik maddelerdendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III
7)Aşağıdakilerden hangisi nükleotidlerin yapısında bulunmaz?
A) Adenin B) Riboz C)Fosfat D) Guanin E)Hekzoz
8) Aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi bir disakkarit örneğidir?
A)Galaktoz B) Fruktoz C) Nişasta D) Sukroz E)Glikoz
9) Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden biri değildir?
A) Taşıyıcıdır. B) Çözücüdür. C) Enerji vericidir.
D)Sindirimde kullanılır.E)Enzimlerin çalışması için gereklidir
10)Aşağıdakilerden hangisi yağlara ait bir özellik değildir?
A) Yakıldıklarında en fazla enerji veren moleküllerdir
B) Peptid bağı taşırlar C) Bazı canlılar için için metabolik su deposudur. D) Çevreyle canlı arasında ısı yalıtımını sağlarlar. E)Vücudu basınç ve darbelerden korurlar

1 5 1