Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-19T23:49:52+02:00

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ, AĞUSTOS 2012

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanmaya başlanmıştır. Ocak 2005-Ocak 2010 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri, 30 Nisan 2010 tarihinde ayrı bir haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Şubat 2010 döneminden başlamak üzere, ilgili döneme ait mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri de ilgili haber bülteni ile verilmektedir. Tablo 1 mevsim etkilerinden arındırılmamış, Tablo 2 ise mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergelerini içermektedir.
Ağustos 2012 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 107 bin kişi artmıştır.

2012 yılı Ağustos döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 193 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 716 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 107 bin kişi artarak 54 milyon 841 bin kişiye ulaşmıştır.
Ağustos 2012 döneminde işgücüne katılma oranı % 50,7’dir.

2012 yılı Ağustos döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalışla % 50,7’dir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla % 71,9, kadınlarda ise 0,1 puanlık artışla % 30,1 olarak gerçekleşmiştir.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;
Toplam işgücünün % 16,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için % 70,4, kadınlar için % 26,6’dır.

Yükseköğretim mezunu erkeklerde % 84,5 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda % 69,3'tür.

1 5 1
2012-11-20T00:07:28+02:00

2010 yılından itibaren temel işgücü göstergeleri, mevsim etkilerinden arındırılarak da yayımlanmaya başlanmıştır. Ocak 2005-Ocak 2010 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri, 30 Nisan 2010 tarihinde ayrı bir haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. Şubat 2010 döneminden başlamak üzere, ilgili döneme ait mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri de ilgili haber bülteni ile verilmektedir. Tablo 1 mevsim etkilerinden arındırılmamış, Tablo 2 ise mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergelerini içermektedir. 

0