Cevaplar

2012-11-20T00:03:57+02:00

Çoğu tarihçiye göre tarih çağları, yazının bulunması ile başlamaktadır. Çünkü insanların yaşadıkları olaylar yazının bulunması ile kayda alınmış ve bu zamana kadar korunmuştur.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-20T00:08:09+02:00

Çoğu tarihçiye göre tarih çağları, yazının bulunması ile başlamaktadır. Çünkü insanların yaşadıkları olaylar yazının bulunması ile kayda alınmış ve bu zamana kadar korunmuştur.


Bilenen tüm yazı türlerinin Sümer yazısından kaynaklanmış olması olası kabul edilmektedir. Aynı zamanda yazının bulunması tarihsel çağların başlangıcı sayılmaktadır.

yazı sayesinde iletişim kolaylaştı.
yazı sayesinde insanlar daha da ilerlemiş oldular...
yazı sayesinde insanlar arasında iletişim kuruldu...
Yazı sayesinde geçmişteki olayları günümüze aktarılmaktadır.
Tarihin başlaması için dev bir adımdır.
yazı olmasaydı bazı ispatlama gereği duyduğumuz şeyleri belgelerle ispatlayamazdık

Tarihte en önemli olaylardan biri olan yazının bulunması,bu bölgede gerçekleşmiştir.yazı yaklaşık m.ö 3200 yılında sümerler tarafından bulunmuştur.Sümerler şekillerden oluşan çivi yazısını çamur tabletler üzerine yazıyorlardı.Gelişmiş uygarlık düzeyine sahip bir devlet olan sümerlerde devlet ve toplum düzeni kurallara bağlıdır.
1 5 1