Cevaplar

2012-11-20T14:12:02+02:00

2-KANUNLARA UYMAK
SEÇME VE SEÇİLME HAKKI:
3-VERGİ VERMEK:
4-ASKERLİK YAPMAK: görevler bunlardır.


Devlet, ülke giderlerini karşılayacak geliri elde edemez Dolayısıyla vatandaşa karşı görevini yerine getiremezİçte düzeni, dışta bağımsızlığı koruyamaz buda afiş cümlesi

3 4 3
En İyi Cevap!
2012-11-20T14:41:54+02:00

1. İlk öğrenim görme : Anayasamıza göre ilk öğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Vatandaşın hem hakkı hem görevidir.

2. Kanunlara uyma ve kuralları saygılı olma: İçinde yaşadığımız toplumda düzenli bir hayat yaşamak için toplumun kurallarına ve devletin koyduğu kanunlara uymak zorundayız.

Kanun ve kurallara saygısızlık devlet ve toplumun düzenini bozar.

3. Askerlik yapma : 20 yaşına giren, sağlam olan, TC vatandaşı olan her Türk erkeği askere alınır. Görev süresini bitirenler terhis olur. Gerekirse 41 yaşına kadar tekrar askere çağrılabilir.

4. Vergi vermek : Vergi, vatandaşların önceden belirlenmiş kurallara göre devletin görevlerini yerine getirebilmesi için herkesin mali gücüne göre devlete ödedikleri paradır. Yalnızca vatandaşlardan değil ülkede ticari faaliyette bulunan herkesten alınır.

5. Seçimlere katılma : Vatarşın hem hakkı hem görevidir. Oy verme yaşına gelen ve oy verme hakkına sahip olan her vatandaş seçme hakkına sahiptir. Ancak silah altında bulunan er ve erbaşlar, askeri öğrenciler, ceza ve tevkif eylerinde bulunan. hükümller oy kullanamazlar.                      ALıntı

7 4 7