Cevaplar

2012-11-20T14:58:03+02:00

1-)Aşağıdaki çizelgede verilen maddelerin yoğunlukları kaç g/ml’dir?
Madde Kütle (g) Hacmi (ml)

A 30 6
B 5 10
C 20 5
D 40 80
E 780 100

 2-)Yarıçapı 2 cm olan kurşun bilyenin ağırlığı kaç N'dur?

    ( π = 3, dkurşun = 10,3 g/cm³, g= 10N/kg )

 Tabloda verilen maddelerden hangisi diğerlerinden kesinlikle farklıdır?

       Maddenin                Hacmi                 Kütle

          Cinsi                      ( cm³ )                  ( g )

             X                           7,5                      2,5

             Y                           6                         2

             Z                           5,1                      1,7

             W                         6,2                       2         Hacimleri eşit K ve L cisimlerinin aynı sıvı içerisindeki konumları şekildeki gibidir. Buna göre cisimlerin öz kütlelerini, cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetlerinin büyüklüklerini karşılaştırınız?  5 Hacimleri eşit, farklı maddelerden yapılmış K, L, M cisimlerinin sıvı içindeki konumları aşağıdaki gibidir. Buna göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri FK, FL, FM arasında nasıl bir bağıntı vardır?


Alıntı

0