Cevaplar

2012-11-20T14:29:53+02:00

Çelebi Mehmet Döneminde 
Mehmet Çelebi 1413'te padişah olduğu zaman, Osmanlılar Anadolu'da bazı toprakları kaybetmiş durumdaydılar.Mehmet Çelebi’nin dış politikası barış temeline dayanıyordu.İç politikada ise Türk siyasi birliğini yeniden kurmak hedef olarak belirlenmişti. 
Karaman oğlu Mehmet Bey, Mehmet Çelebi'nin Rumeli'de Musa Çelebi ile savaşmasını fırsat bilerek Anadolu'daki bir kısım Osmanlı topraklarını ele geçirmişti. Mehmet Çelebi, Rumeli'de duruma egemen olduktan sonra Anadolu'ya geçti. 
1- Aydınoğullarından (Cüneydoğulları) İzmir alındı. Aydınoğlu Cüneyd Bey Niğbolu sancak beyliğine tayin edildi.
2- Karaman oğulları üzerine gitti. Karaman oğlu Mehmet Bey barış istedi. Timur tarafından kendilerine verilen eski Osmanlı topraklarını geri verdiği gibi gerektiğinde Osmanlılara asker yardımında bulunmayı da kabul etti (1415).
3- İkiye ayrılan İsfendiyaroğullarından Tosya, Çankırı tarafları alındı(1416).
4- Candaroğullarından Samsun’u ele geçirdi (1419).
5- Daha sonra Saruhanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırdı 
6- Menteşe oğulları beyliğini egemenliği altına aldı. 
Böylece Anadolu Türk birliğini kurma yolunda önemli adımlar atıldı.

1 5 1
2012-11-20T14:31:16+02:00

Mehmet Çelebi 1413'te padişah olduğu zaman, Osmanlılar Anadolu'da bazı toprakları kaybetmiş durumdaydılar.Mehmet Çelebi’nin dış politikası barış temeline dayanıyordu.İç politikada ise Türk siyasi birliğini yeniden kurmak hedef olarak belirlenmişti. 
Karaman oğlu Mehmet Bey, Mehmet Çelebi'nin Rumeli'de Musa Çelebi ile savaşmasını fırsat bilerek Anadolu'daki bir kısım Osmanlı topraklarını ele geçirmişti. Mehmet Çelebi, Rumeli'de duruma egemen olduktan sonra Anadolu'ya geçti. 
1- Aydınoğullarından (Cüneydoğulları) İzmir alındı. Aydınoğlu Cüneyd Bey Niğbolu sancak beyliğine tayin edildi.
2- Karaman oğulları üzerine gitti. Karaman oğlu Mehmet Bey barış istedi. Timur tarafından kendilerine verilen eski Osmanlı topraklarını geri verdiği gibi gerektiğinde Osmanlılara asker yardımında bulunmayı da kabul etti (1415).
3- İkiye ayrılan İsfendiyaroğullarından Tosya, Çankırı tarafları alındı(1416).
4- Candaroğullarından Samsun’u ele geçirdi (1419).
5- Daha sonra Saruhanoğulları Beyliği’ni ortadan kaldırdı 
6- Menteşe oğulları beyliğini egemenliği altına aldı. 
Böylece Anadolu Türk birliğini kurma yolunda önemli adımlar atıldı.

0