Cevaplar

2012-11-20T15:04:17+02:00

 Toplum ancak tahrik eden, azmettiren veya zorunlu bırakan rolünü üstlenebilir ki bu rollerin hiçbirisi suçun toplumda olduğu kanaatini uyandırmaz. 

rak örneğini verebilirsin. Irak'ta işgal başlamadan önce suç oranı oldukça düşüktü oysa şimdi hemen her gün bir suç işleniyor. 
Irak'ta suç işleyen bu insanlar -kendilerince- toplumun gidişatını beğenmediği için, Amerika'nın uşağı olduğu için bunu yapıyorlar. 
Demek ki burada suçu bu insanlara toplum işletiyor. 

Çevresinde adam öldüren, hırsızlık yapan, ırza geçen birini hiç görmeyen bir çocuğun büyüdüğünde suç işlemesini bekleyemeyiz, çünkü suç işlemek öğrenilir.

Doğuda polise taş atan çocuklar acaba bunu kendi iradeleri ile mi yapıyorlar yoksa oranın toplumu bu çocukları yönlendirdiği için mi? Elbette kötü niyetli insanların yönlendirmesi ile yapıyorlar bunları. Öyleyse suçu insana toplum işletir.

Tinercilerin, kapkaççıların geçmişi irdelendiğinde pekçoğunun toplumdan çeşitli nedenlerle dışlandığı, hor görüldüğü, aç bırakıldığı, itilip kakıldığı ya da ailesinin onları terk ettiği görülür. Hemen hepsinde bir aile dramı vardır. Bu insanları uçurumun kenarına iten bizzat kendi ailesi ve onun içinde yaşadığı toplumdur.
Kültürel ve maddi yönden gelişmiş bölgelerde suç oranı çok düşüktür. Buna karşın varoşlarda suç oranı çok fazladır. Öyleyse toplum bu anlamda önemli bir role sahiptir. 

Toplumu işin içinden çıkarıp tüm günahı bireye yüklemek ile futbolda golü atanı baş tacı yapıp gol pası vereni yok saymak eşdeğerdir. 

Alıntı 

1 5 1