Cevaplar

2012-11-20T15:04:36+02:00

SUNUM: Güncel herhangi bir konu hakkında herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla yapılan etkinliklerin tümüne verilen addır Sunum zamanımızda gruplara ve topluluklara hitap edebilmek için kullanılan en önemli sözlü anlatım türleri arasında yer alır Aslında yapılan bütün etkinlikler, törenler veya toplantılar sunumun çerisine girer O halde konferanslar, sempozyumlar, dini ve resmi bayramlardaki kutlamalar vs birer sunumdur
Sunum önceden hazırlanmış ve planlanmış bir konunun etkili ve anlaşılır biçimde dinleyicilere aktarılmasıdırTeknolojik gelişmelerle bir hayli çeşitlenen sunumlarda amaç bir meseleyi anlatmak ve konu hakkında dinleyicileri ve izleyicileri bilgilendirmektir Bu yüzden sunum hazırlanırken ve sunulurken şu noktalara dikkat etmek gerekir
Sunumdan Önce; 
 Sunum için güncel bir konunun belirlenmesi gerekir Toplumun yoğunlaştığı bir konunun seçilmesi sunumu daha etkili kılar
 Sunumu yapılacak konu hakkında geniş bilgi edinilmeli Konuya hakim olunmalıdır Yani sunumdan önce sunuyu sunacak kişinin konuyu etraflıca araştırması gerekir
 Sunum sırasında izlenecek yolun planının hazırlanması gerekir
 Sunum sırasında kullanılacak materyallerin hazırlanması gerekir
 Konunun sunumu sırasında dinleyici ve izleyicilerin etkilenebilmesi için hazırlanan gösterilerin anlatımla eş zamana yayılması sağlanmalı
 Sunum sırasında kullanılacak slâyt metinlerinin hazırlanması gerekir
 Sunum sırasında söylenecek sözlerin önceden yazılı birer metin olarak hazırlanması gerekir
 Sunum gerçekleşmeden önce prova yapılması gerekir
Sunum Sırasında; 
 Sunum sırasında sunumu gerçekleştiren kişi ciddi ve ağır başlı olmalıdır
 Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun bir şekilde kullanmalıdır
 Sunumda kullanılan müzik veya film konuya uygun olmalıdır
 Sunumda kullanılan materyallerle konuyu anlatanın sözleri arasında bağlantı olmalıdır
 Sunum sırasında başvurulan slayt tekniğinde kullanılan cümleler etkileyici kısa ve görünecek kadar büyük olmalıdır
 Sunumda kullanılacak anket sonuçları ve grafikler bilimsel olmalıdır
 Sunumu gerçekleştiren kişinin konuya hakim olduğunu hissettirmelidir
 Sunum sırasında dinleyicilerin konuya yoğunlaşması sağlanmalıdır
 Salonda sessiz bir ortamın sağlanması gerekir
 Sunumu sunan kişinin anlaşılması güç ifadelerden ve soyut anlatımdan kaçınması gerekir Cümleleri net ve herkesçe anlaşılır olmalıdır Sade ve akıcı bir üslup kullanılmadığı zaman dinleyiciler sıkılır
 Ses sisteminin ve ışığın önceden iyi dizayn edilmesi gerekir Sunum sırasında teknik arızalara meydan verilmemesi gerekir
 Sunumu sunan kişi işlediği konunun teferruatına girmeden asıl üzerinde durması gereken mevzulara yoğunlaşması gerekir Çünkü sunumlarda amaç insanları belirli bir fikre yoğunlaştırmak ve bu fikir etrafında bilgilendirmektir
Sunum Sonunda;
 Sunum bittikten sonra dinleyicilerin varsa soruları cevaplanır
 Sunumda anlatılmak istenen fikirler özetle vurgulanarak tekrar edilir
 Tartışmaya meydan vermemek şartıyla dinleyiciler arasında konuya katkı bulunmak isteyen kişilere kısa bir söz hakkı verilir 
Elbette yukarıda ifade ettiğimiz sunum genel anlamıyla olması gereken sunumun genel özellikleridir Önce de bahsettiğimiz üzere sunum sadece bu kurallar çerçevesinde gerçekleşmez Bir konferans, sempozyum, bir söylev ya da herhangi bir töreni de sunum olarak değerlendirmek mümkündür 

4 3 4
2012-11-20T15:05:02+02:00

Sunum, iletmek istediğiniz mesajları karşı tarafa direkt olarak anlatmaktır. İster sadece birkaç kişi önünde olsun, ister kalabalık bir toplumun önünde olsun farketmez, etkili bir sunum her ortamda başarılı olmanızı sağlayacaktır. Peki sunumunuzu başarılı kılacak etkenler nelerdir?

- Savunduğunuz düşünceyi, tanıtmaya çalıştığınız ürünü vs. vurgulamaya önem verin.
- Sunumunuz üzerinde çok çalışın.
- Görselliği ön plana çıkarın.
- Heyacanınızı kaybetmeyin.
- "Sunumu son birşey daha ekleyerek bitirmek istiyorum.." diye bitirin...

Size doğru gelen bir fikri, karşı taraf doğru olarak kabul etmeyebilir. Karşı tarafın da savunduğunuz düşünceyi doğru olarak benimsemesi, savunduğunuz düşünceden çok, savunduğunuz düşünceyi anlatma tarzınıza bağlıdır. Siz de bir uzman gibi, sunumunuzu başarılı bir şekilde sunabilirsiniz. Fakat bahsettiğimiz gibi bazı tekniklere önem vermeniz gerekmektedir.

Konuşmanıza çıkmadan önce, sunumunuz üzerinde çok çalışın, gözden geçirin. Böylece aşırı heyecanınız biraz da olsa azalacaktır, bu da herkesin önünde hata yapma riskini azaltacak, konuya daha çok hakim olmanızı sağlayacaktır.

Bir sunumda görsellik çok önemlidir... Eğer görsellik iyi olursa, hem dinleyici hem de izleyici kitleniz olacaktır. Projeksiyonu kullanarak, savunduğunuz fikirleri görselliğe de taşıyabilirsiniz. Çeşitli efektler kullanarak, etkili bir prezentasyon hazırlamak sizin sunumda başarılı olmanızı sağlar. Burda bize düşen görev, sizlere görsellik ile ilgili yardımcı olmaktır. Bu konuda bizimle iletişime geçerseniz sizlere detaylı bilgi verebiliriz

0