Cevaplar

2016-01-14T11:24:06+02:00
Cevap: kütle ve ağırlıkla ilgili sorularBir cismin kütlesi, bulunduğu yere , sıcaklığa ve basınca bağlı değildir.
Cisimler serbest bırakıldıklarında yere doğru düşmelerinin sebebi , yerin cisme uyguladığı çekim kuvvetidir.

Ağırlık:
Bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine ağırlık denir.
Ağırlık G ile gösterilir. Birimi Newton veya dyn dir.Ağırlık birimi ile kuvvet birimleri aynıdır. Ağırlık vektörel veya yönlü bir büyüklüktür. Kütle ise skaler veya yönsüz bir büyüklüktür.
G=m . g g = 9,81 m/s2 g @ 10 m/s2 g = 1000 cm/s2 g Yer çekim ivmesi (yer çekim sabiti)

Örnek : Kütlesi 5 kg olan cismin ağırlığı ne kadardır. (g=10)

Çözüm :

G = m . g =5 . 10 = 50 Newton

Bir cismin ağırlığı bulunduğu yere göre değişir. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ağırlık artar. Yeryüzünden yükseklere doğru çıkıldıkça yerin çekim kuvveti azalır. Ağırlık dinamometre ile ölçülür. Kütle ve ağırlık birbirinden farklıdır. Bir cismin kütlesi yeryüzünde Ay’da yada başka bir gezegende tartılırsa hep aynı sonuç bulunur.Aynı cismin ağırlığı farklı yerlerde ölçüldüğünde farklı sonuçlar bulunur.

Örnek : Yeryüzünde 50 Newton olarak ölçülen bir cisim başka bir gezegende 150 Newton olarak ölçülüyorsa o

gezegenin çekim ivmesi ne kadardır. (gyer=10 m/s2 )

Çözüm :

Gyer=m . gyer 50 = m . 10 m = 50 / 10 = 5 Kg

Gezegen = m . gezegen 150 =5 . gezegen gezegen=150 / 5 =30 m/s2 olur.

Veya

( m = Gyer = Ggezegen 50 / 10 =150 / ggezegen ggezegen = 30 bulunur

gyer ggezegen

Öz Ağırlık : Bir maddenin birim hacminin ağırlığına denir.
Öz Ağırlık = Ağırlık / Hacim = G / V
Newton’un Genel Çekim Kanununa göre her hangi iki cisim birbirini kütlelerinin çarpımıyla doğru orantılı aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı bir kuvvetle çeker.

F = G.m1.m2 G = 6,67 . 10-11 N.m2/ kg2 (çekim sabiti)

R2
0