Cevaplar

2012-11-20T16:00:35+02:00

1-) ’si 60 eden sayı kaçtır?
A-) 24 B-) 30 C-) 120 D-) 150
2-) en küçük bileşik kesir, en büyük basit kesir ise a – b kaçtır?
A-) 5 B-) 6 C-) 7 D-) 8
3-) + = eşitliğinde x yerine hangi doğal sayı gelmeli?
A-) 1 B-) 2 C-) 3 D-) 4
4-) ( : ) - = ? işleminin sonucu kaçtır?
A-) B-) C-) D-) 
5-) Komşu bütünler iki açıdan birinin ölçüsü,diğerinin ölçüsünün dir.Bu açılardan 
büyüğünün ölçüsü kaç derecedir?
A-) 135 B-) 145 C-) 120 D-) 160
6-) Aşağıdaki şekilde MOK KML kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

0 A-) {M,K,L} B-) {K,L,O} 

M C-) [K L] D-) {M,[K L]}
K


7-) A Yandaki ABC dik üçgeninde; BD = 18 cm, AB = 8 cm ve ABC dik 
üçgeninin alanı 24 cm2 dir. Buna göre ACD üçgeninin alanı (boyalı alan) 
kaç cm2 dir?
A-) 36 B-) 48 C-) 96 D-) 120

B D C
8-) m < (125:5) . eşitsizliğini sağlayan en küçük doğal sayı kaçtır?
A-) 1 B-) 2 C-) 3 D-) 4
9-) 176 sayısından en küçük hangi doğal sayıyı çıkaralım ki 16,18,24 sayıları ile kalansız 
bölünebilsin?
A-) 32 B-) 42 C-) 52 D-) 62
10- 2,9 + 
= ? işleminin sonucu kaçtır?
3,17 
A-) 1 B-) 2 C-) 3 D-) 4
11- = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 100 B-) 75 C-) 50 D-) 25
12- : (8 – 4 : 2 + 3 . 3 ) işleminin sonucu kaçtır?
A-) B-) C-) D-) 
13- Bir A doğal sayısı 5 ile bölündüğünde 3, 12 ile bölündüğünde 10 kalanını vermektedir. 
Bu şartları sağlayan en küçük sayı kaçtır?
A-) 64 B-) 62 C-) 60 D-) 58
14- 
A B Şekilde verilenlere göre [C-(A B)] nin eleman sayısı kaçtır?

A-) 5 B-) 6 C-) 7 D-) 8

2 1 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-20T16:01:31+02:00

 ) Gökhan bilyelerini 3’er 3’er , 5’er 5’er ve 7’şer 7’şer saydığında her seferinde 2 bilyenin arttığını görüyor. Gökhan’ın bilyeleri 200’den fazla olduğuna göre en az kaç bilyesi vardır?
A) 206 
B) 208 
C) 212 
D) 218 

2 ) 42 kg pirinç ve 72 kg bulgur artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde çuvallara doldurulacaktır. En az kaç çuval gerekir?
A) 6 
B) 7 
C) 12 
D) 19

3 ) Eni 84m, boyu 60m olan dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın çevresine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç gerekir?
A) 24 
B) 20 
C) 16 
D) 12

1 ) 10 kg’lık , 15 kg’lık ve 20 kg’lık çuvallarda bulunan mercimeklerin tamamı , birbirine karıştırılmadan eşit hacimli poşetlere doldurulacaktır. 
Buna göre, bu iş için en az kaç poşet gereklidir?
A) 5        
B) 6 
C) 8 
D) 9


2 ) Üç zil 30 dk , 45 dk ve 50 dk lık aralıklarla çalıyor. Aynı anda kurulduktan kaç saat sonra birlikte çalarlar?
A) 5 
B) 5,5 
C) 7 
D) 7,5


3 ) Bir A sayısı 5 , 12 ve 15 ile bölündüğünde 4 kalanını vermektedir. A en az kaç olabilir?
A) 60 
B) 64 
C) 120 
D) 124


4 ) Uzunluğu 54m , eni 30 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine eşit aralıklarla köşelere de gelecek şekilde ağaç dikilecektir. 
Bu iş için en az kaç ağaç gerekir?
A) 28 
B) 14 
C) 12 
D) 6


5 ) Bir okuldaki erkeklerin sayısı , kız öğrencilerin sayısının 5 katıdır. Bu okulun mevcuduaşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 7820 
B) 2355 
C) 4746 
D) 7982

6 ) Boyutları 20 m ve 44 m olan bir odanın tabanı eş büyüklükteki kare şeklindeki mermerler ile döşenecektir. 
Buna göre en az kaç mermere ihtiyaç vardır?
A) 4 
B) 22 
C) 40 
D) 55


7 ) Bir A sayısının 6 ile bölümünden kalan 3 iseaşağıdakilerden hangisi 6 ile bölünemez?
A) 2A + 4 
B) A+3 
C) 3A+3 
D) 2A1 4 1