Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-20T16:05:15+02:00

Ana cümleyi niteleyen ve zarf görevi taşıyan yan cümleciklere İngilizce'de "adverbial clauses" denir. Zarf cümlecikleri kullanıldıkları yere ve üstlendikleri göreve göre farklı zarflarla ve farklı yapılarda kurulurlar.

Zaman Belirten Zarf Cümlecikleri

Zaman belirten zarf cümlecikleri oluşturulurken "when, while, as, whenever, after, before, since, until, as, by the time, as long as, scarcely / hardly when, as soon asve "no soonergibi zaman zarfları kullanılır

Zarf cümlecikleri cümlenin başına ya da sonuna gelebilir. Yan cümlecik başa yerleştirildiğinde ana cümleden virgülle ayrılmalıdır.

1 5 1
2012-11-20T16:24:46+02:00

Kısaca anlamı zarf cümlecikleri anlamına gelir

0