Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-20T16:32:33+02:00

                            SORULAR

 

    1. 3  ,  5  , 3  ,  5  kesirlerini büyükten küçüğe doğru sırala.

           8     8    7     7          

 

      2. Yaş incir kuruduğunda ağırlığının 2/5 ini kaybediyor. Buna göre 66 kilogram kuru incir için kaç kilogram yaş incir toplanmalıdır?

 

     3. 7/6 sı 42 olan sayının 4/9 u kaçtır?

 

       4.Ahmet’in yaşı 12 dir. Babasının yaşı Ahmet’in yaşının 11/4 ü kadar fazlasıdır. Buna göre Ahmet’in babası kaç yaşındadır?

 

       5. Bir otomobil gideceği yolun önce 1/5 ini, sonra da kalan yolun  1/4 ünü giderse geriye yolun kaçta kaçı kalır?

 

      6. Günde 5/3  litre su içen Aylin, 15 litre suyu kaç günde içer?

 

      7. 1/2  kesrinden hangi kesir çıkartılırsa 1/4 kesri kalır?

 

      8. Saffet elindeki fındıkların 3/4  ünü yiyor. Geriye kalan fındıkları 3 kardeşine eşit olarak paylaştırıyor. Her bir kardeşine 3 fındık düştüğüne göre Saffet kaç fındık yemiştir?

 

 

CEVAPLAR

 

     1. 5  >  5  >  3  >  3

            7      8     7     8

 

       2. 110 kilogram yaş incir

 

       3. 16

 

       4. 45

 

     5.  3 

             5  

      6. 9 gün

 

      7.  1

            4

 

      8. 27

 

 

1 5 1
2012-11-20T16:33:17+02:00

1. Zeynep parasının 3/7’siyle defter, 2/7’siyle kalem aldı. Zeynep parasının kaçta kaçını harcamıştır?
2. 30 km’lik bir yolun 1/5 km’lik bölümü onarılmıştır. Onarılamayan kısım kaç km’dir?
3. Bir yolcu gideceği yolun 3/5’ini gitmiştir. 1/10’unu daha giderse yolun ne kadarını gitmiş olur?

4. Bir kumaşın önce 2/3’ü sonra 1/6’sı satılmıştır. Geriye kumaşın ne kadarı kalmıştır?
5. Bir su deposunun 3/8’i doludur. 7 metreküp su daha akarsa havuzun ½’si dolmuş olacaktır. Deponun tamamı kaç metreküp su alır?
6. Bir sayının 1/7’si, kendisine eklendiğinde 728 oluyor. Bu sayı kaçtır?
7. 2/5 ve 3/10’unun toplamı 14 olan sayı kaçtır?
8. 225 sayısının 2/5’i ile 4/15’inin toplamı kaçtır?

Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız.
a. 2/3 – 1/3
b. 4/7 – 1/7
c. 8/9 – 7/9
d. 15/17 – 12/7
e. 93/48 – 91/48
f. 45/5 – 3/5
g. 9/6 – 1/2
h. 6/13 – 6/26
i. 7/19 – 7/38
j. 1 -1/2
k. 3 – 1/3
l. 2 – 4/3
m. 7 – 17/8
n. 6 – 12/5
o. 8 – 19/11
p. 11 – (2)1/3
q. 21 – (5) 3/4
r. 48 – (7)8/9

Cevaplar:
1.5/7 2.24 3.7/10 4.1/6 5.56 6.637 7.20 8.150
a.1/3 b.3/7 c.1/9 d.3/7 e.1/24 f.42/5 g.1 h.3/13 i.7/19 j.1/2 k.8/3 l.2/3 m.39/8 n.18/5 o.69/11 p.26/3 q.61/4 r.361/9

1 5 1