Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-20T16:34:57+02:00

alıntıdır...

 

Hadis No : 0878 Ravi: Ebu Said Tanım:Resulullah (sav) (bir gün) ashabına: "Sizden biri bir gecede Kur'an-ı Kerim'in üçtebirini okumaktan aciz midir?" diye sordu. "Buna hangimiz güç yetirebilir?" dediler. Resulullah (sav): "Allahu Ahad, Allahu's-Samed (İhlas süresi) Kur'an'ın üçtebiri dir" buyurdu.
Kaynak: Buhari, Fedailu'l-Kur'an 13, Tevhid 1; Müslim, Müsafirin 259, (811); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 11, (2 

 Gönder |  Yazdır ]  

 

  Hadis No : 0879 Ravi: Enes Tanım:Bir kimse (ihlas suresini kastederek): "Ey Allah'ın Resulü! Ben bu sureyi seviyorum" dedi. Resulullah (sav): "Onu sevmen seni cennete sokacaktır" dedi.
Kaynak: Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 11, (2903) 

 Gönder |  Yazdır ]  

 

  Hadis No : 0880 Ravi: Enes Tanım:Kim Kul hüvallahu ahad süresini günde iki yüz sefer okursa, üzerindeki kul borcu hariç, elli yıllık günah (amel defterinden) silinir.
Kaynak: Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 10, (2900) 

 Gönder |  Yazdır ]  

 

  Hadis No : 0881 Ravi: Enes Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim yatağında uyumak isteyince, sağ tarafının üstüne yatar, sonra da Kul hüvallahu ahad'ı yüz kere okursa, Rab Teala kıyamet günü kendisine: "Sağın üzerinde cennete gir" diyecektir.
Kaynak: Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 10, (2900) 

 Gönder |  Yazdır ]  

 

  Hadis No : 0882 Ravi: Übey İbnu Ka'b Tanım:Müşrikler, Hz. Peygamber (sav)'a: "Rabbini bize tavsif et (tanıt)!" dediler. Bunun üzerine İhlas süresi indi. "De ki: O, Allah'dır, bir tekdir. O Allah'tır, sameddir (hiçbir şeye muhtaç değil, her şey O'na muhtaç). Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değildir" (1-4). Übey (ra) bu sürede geçen bazı tabirleri şöyle açıkladı: "Samed, doğurmayan ve doğurulmayan demektir, çünkü doğan her şey mutlaka ölecektir. Ölen her şeye varis olunacaktır. Allah ise ne ölür, ne de O'na varis olunur. "Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değildir" ayeti de (O'na bir benzer, bir denk olmadığını, Allah'a benzeyen hiçbir şey bulunmadığını ifade eder."
Kaynak: Tirmizi, Tefsir, İhlas, (3361, 3362) 

 Gönder |  Yazdır ]  

 

  Hadis No : 0883 Ravi: Ebu Vail Tanım:Samed, efendilikte son mertebeye ulaşan efendidir."
Kaynak: Buhari, Tefsir, İhlas 2 

 Gönder |  Yazdır ]  

 

  Hadis No : 0884 Ravi: Ebu Hüreyre Tanım:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri diyor ki: "Ademoğlu bana şetmediyor (hakkımda münasib olmayan söz sarfediyor). Ancak bu ona yakışmaz. Ademoğlu beni tekzib ediyor, ancak beni tekzib etmek ona yakışmaz. Bana ettiği şetme gelince: "Bu, onun, bana evlad nisbet etmesidir. Tekzibine gelince, bu onun 'Allah, yarattığı gibi beni tekrar diriltmeyecek' demesidir. Halbuki, ikinci sefer tekrar diriltmek, bana, yoktan var etmeye nazaran zor gelecek bir iş değildir."  Hadis No : 0885 Ravi: Tanım:Yine Buhari ve Nesai'de kaydedilen bir diğer rivayette; "Bana olan şetmi: "Allah kendisine çocuk edindi" demesidir. Halbuki ben bir tekim, samedim, doğurmayan, doğurulmayan, hiçbir misli bulunmayanım."
0