Cevaplar

2012-11-20T17:13:51+02:00

eski yazı bilimi, kazı bilimi falan onlardan çıkar. Bizde ağırlıklı olarak onlardan çıkmıştı.

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-11-20T17:16:46+02:00

 

Konu: 9. sınıf Tarih Dersi Soruları   Paz Eyl. 12, 2010 12:06 pm   9. sınıf Tarih Dersi Soruları 

1- Tarih ne demektir?
2- Tarihi hikayeden ayırarak bilimsellik kazandıran özellikleri nelerdir?
3- Tarih biliminin diğer bilimlerden farkını yazınız?
4- Tarih biliminin temel konusu nedir?
Geçmiş zamanda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetidir.
5- Tarih biliminin yöntemini açıklayınız?
3- Tarih biliminin tanımı yapılırken hangi özellikleri kesinlikle bulunmalıdır?
4- Tarihte kaynak ne demektir? I. ve II.elden kaynakları örneklerle açıklayın?
5- Tarihi kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?
6- Zamana kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?
7- Konuya kaç şekilde sınıflandırıyoruz? Örneklerle açıklayınız?
8- Tarihi sınıflandırmanın temel amacı nedir?
9- Günümüzdeki Amasra ilçemizin eski adının “ Paflogonya” olduğunu bulan bir tarihçi hangi yardımcı bilim dalını kullanmıştır?
10- Bir tarihçi olarak araştırdığınız tarihi bir konuda eldeki kaynakları kullanmak için hangi yöntemleri kullanırdınız? Bu yöntemleri kullanım sırasına göre sıralayınız.
11- …………………bilim dalını tarihe yardımcı olması yönünden açıklayınız.
12- Tarih öncesi devirlerle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yrdcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.
13- Tarih devirleriyle ilgili olarak faydalanabileceğimiz yardımcı bilim dallarına 5 örnek yazınız.
14- Takvim ne denektir? Tarihte ilk kez kimler kullanmışlardır?
15- Takvimlerde bir yıl olarak hangi sistemler kullanılır? Bunlar neye göre hesaplanır?
16- Tarihte yazıyı ilk kez kimler bulmuştur?Anadoluya yazıyı kimler getirmiştir?Bu yazılı belgeler nerede bulunmuştur?
17- Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazınız?
18- Güneş yılı esaslı takvim ile ay yılı esaslı takvim arasında iki temel farkı belirtiniz.
19- Miladi takvime göre 29 Ocak 2004 tarihi, Rumi takvime göre hangi tarihtir?
20- Hicri 857 Miladi hangi yıla tekabül etmektedir?Çıkan sonuç size neyi hatırlatıyor?
21- Rumi takvime göre ……..yılı, miladi takvime göre hangi yıldır?
22- Hicri……yılını, miladi takvime çeviriniz?
23- Hicri takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.
24- Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki farkları yazınız.
25- Miladi……yılını, hicri takvime çeviriniz?
26- Miladi takvimin özelliklerinden 2 tanesini yazınız.
27- Miladi takvimin kullanılmasına ülkemizde niçin ihtiyaç duyulmuştur?
28- M.Ö.3500 yılında yazının bulunmasından günümüze kadar kaç yıl geçmiştir?
29- 18.yüzyılın 2.yarısı ile ilgili bir tarih yazınız?
30- …….tarihinin yüzyıl olarak okunuşunu yazınız.
31- Tarih öncesi devirleri şematik olarak yazınız.
32- Tarih devirlerini şematik olarak yazınız.
33- Türkiyenin tarih öncesi devirlerini aydınlatan merkezlerden 5 tanesinin adını ve yerini yazınız.
34- Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeleri yazınız.
35- Türk devletlerinin zayıflayıp parçalanmasında hükümdarlık anlayışının etkisini açıklayınız.
36- MÖ.2.binden MÖ.6.yüzyıla kadar Türkiye topraklarında kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
37- Tarihte ilk yazılı anlaşmasının adını, tarihini ve hangi devletler arasında imzalandığını yazınız.
38- İyonya neresidir?başlıca İyon devletlerinin isimlerini yazınız.
39- Kendi adlarına para bastıran ilk Türk toplumu kimlerdir?
40- Hititler, Sümerler, Mısırlar ve İyonyalılar hangi yazı çeşitlerini kullanmışlardır?
41- MÖ.6.yy’dan MS.11 yy’a kadar Türk topraklarında egemen olan devletlerin isimlerini yazınız.
42- Bizans İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız
43- Roma İmparatorluğundan kalma yurdumuzdaki eserlerin en önemlilerinden 4 tanesini yazınız.


   
1 5 1