Cevaplar

2012-11-20T17:48:50+02:00
    AMERİKA 

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur. 

John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı) 


YUNANİSTAN 

Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama, 
malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir. 

Katimerini 


RUSYA 

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi 
herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli 
bağımsızlı ğını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni 
milli yapısını yaratmıştır. 

Sovyet Başbakanı Kalinin 

LÜBNAN 

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı. 

KERAMA 


İTALYA 

Hayatının sonuna kadar milleti' nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. 

C.C.SFORZA 


O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun 
tarihini değiştirdi. 

Times Gazetesi 


Savaş Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini 
yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil, 
Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından 
döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern 
Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey 
değildir. 

Winston CHURCHILL İngiltere Başbakanı 


İNGİLTERE 

Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. 
Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti. 

The Fortnightly, Londra 


Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti. 


Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. 

Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında 
ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. 
Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle 
bir Şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi? 

George BENNES 


Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması' nın imzalanması 
nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, 
Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının 
Mecliste verdiği cevap: 
Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman 
Mustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker 
teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir 
antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. 

Fransız Başbakanı BRIAND 


Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa' yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında 
bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye' dir. 

Pierre Dominique(Gazeteci) 


Asırları asan adam !.. 


FRANSA 

İnsanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor. 

Noelle Gazetesi 


Eski Osmanlı İmparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur. 

Maurice BAUMANT(Profesör) 


O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir. 

Herbert MELZIG
0
2012-11-20T17:49:09+02:00

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.
(Eleftherios Venizelos, Yunanistan Başbakanı, 1933)

0