Cevaplar

2012-11-20T17:54:44+02:00

iç püskürük d  dış a,c kimyasal h,f,e,b  organik ç,g 

 

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-20T17:55:15+02:00

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1.Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır.
Gerek deprem hatları, gerekse volkanik alanların ikisinin de levha sınırlarında yoğunlaştığı görülmektedir.
Özellikle deprem alanları ile levha sınırları aynen birbiri üzerine oturmaktadır. Volkanik alanlarda genel olarak aynı dağılışa
uygun düşmekte, genel olarak ta kavuşan veya ayrılan levhaların sınırlarını takip etmektedir.
Not: Dünya üzerindeki volkanik alanlarla; deprem bölgeleri, fay hatları, genç kıvrım dağları ve sıcak su kaynakları arasında bir paralellik vardır.
Bu alanların çoğu Kıta veya levha sınırlarında yer alır. Genç sıradağlar, Volkanlar, volkanik ada yayları, Okyanus ortası sırtları,
Büyük trans form faylar, grabenler, sıcak su kaynakları, deprem zonlarının hemen hepsi bu hatlardadır. Sebebi bu alanlarda yer kabuğunun hareket halinde olmasıdır.
Tektonik depremler özellikle son jeolojik devirlerde oluşmuş arazilerde daha çok görülür. Çünkü bu gibi alanlarda yer katmanları henüz tam yerine oturmamıştır ve kırıklarla parçalanmıştır.

2.Dünyada deprem riskinin az olduğu alanlar nerelerdir.Nedenini açıklayınız.
Deprem riskinin az olduğu alanlar levha karşılaşma alanlarından uzakta kalan oluşumunu tamamlamış eski kara kütlelerinin olduğu noktalardır.
Buralar artık tam olarak oturmuş noktalardır tektonik hareketlere çok fazla uygunluk göstermez.Kitabınızdaki haritalardan yararlanarak bu alanları yazabilirsiniz.
Örnek:Amerika kıtasının doğusu,Afrika’nın batısı Asya kıtasının kuzey kesimleri örnek verilebilir.

3.İzlanda’nın kutba yakın olmasına rağmen sıcak su kaynaklarına sahip olmasının sebebini açıklayınız.
İzlandanın bulunduğu noktadan sayfa 18-19 daki haritalarda levha hareketleri görülür bu nedenle bölgede volkanik faaliyetler görülür.
Volkanizma faaliyetleri sıcak su kaynaklarını destekleyici bir etkiye sahiptir.Burası birbirinden uzaklaşan levha özelliği gösterir okyanus sırtı oluşturur volkanizma ön plana çıkar.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1.Levha hareketlerinin olduğu alanlarda (Depremsellik) artar.
2.Depremler ve volkanik faaliyetler(Levha sınırlarının karşılaşma alanlarında) görülür.
3.İki levhanın birbirine doğru yaklaştığı daime batma zonlarında(Yükselti) ve(derinlik) artar.

Aşağıdaki ifadelerin doğru ve yanlışlığını yandaki kutucuklara işaretliyerek (x)
belirtiniz.

1.Levha sınırları hareketli ve dayanıksızmalanlar olduğu için buralarda depremler ve volkanizma sık yaşanır.(D)
2.İskandinavya Yarımadası'nda sık sık deprem olmaktadır.(Y)
3.Okyanus tabanlarında levhaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde yükselmeye başlayan magma,lavha sınırında katılaşarak levhaların hareketlerine neden olur(D)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1-E (Karstik araziler)
2-A (I ve II)
3-C (Murat)
4-C (İzlanda)

2 5 2