Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-20T18:02:54+02:00
She speaks English well. O iyi İngilizce konuşur. They make very good bread here. Onlar burada çok iyi ekmek yaparlar. I bought a lot of clothes yesterday. Dün çok fazla elbise satın aldım. We didn't enjoy holiday much. Tatilden çok fazla hoşlanmadık.The music is slow Müzik yavaş. (Sıfat) The pianist is playing slowly. Piyanist yavaşça çalıyor. (Zarf) Joe looked hungry Joe aç görünüyor. (Sıfat) Joe ate hungrily Joe çok acıkmış gibi yemek yedi. (Zarf) This is a slow train.- It stops everywhere. Bu yavaş bir tren. Heryerde duruyor. (Zarf) You walked away quickly. Hızlıca uzaklaştın. (Zarf) You have cooked the meat beautifully. Eti çok güzel pişirmişsin.(Zarf) I sing very badly. Ben çok kötü şarkı söylüyorum. (Zarf) Could you talk more quietly, please? Daha yavaşça konuşurmusun lütfen? (Zarf)
2 5 2
2012-11-20T18:04:52+02:00

o(kiz) she very beatiful

o(erkek) he very handsome

ben I'm not fol

sen you are crazy

biz we are very strong

siz you are very kind

onlar they doesn't now anything

kendim myself 

kendin yourself bulamadim google translateden cevirirsin :)

bizim our ball 

2 4 2