Cevaplar

2012-11-20T18:33:59+02:00

Yeryüzünde vuku bulan ve başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta [levh-i mahfuzda yazılmış] olmasın. Elbette bu, Allah’a kolaydır.) 
[Hadid 22]

(Ölümü Allah’ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur.) 
[Al-i İmran145] 

(Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah’tır.) 
[Enam 2] 

(Yaptıkları küçük büyük her şey, satır satır kitaplarda yazılmıştır.) 
[Kamer 52, 53] 

(Her ümmetin bir eceli vardır, gelince ne bir an geri kalır, ne de bir an ileri gider.) 
[Araf 34] 

(Biz, her şeyi kader ile [bir ölçüye göre] yarattık.) 
[Kamer 49]

(Allah her canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekânı bilir. Hepsi açık bir kitapta [levh-i mahfuzda] dır.) 
[Hud 6] 

(Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey, Ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyüğü de, apaçık kitaptadır.) 
[Sebe 3] 

(Bir canlıya verilen ömür ve ömrünün azaltılması da mutlaka bir kitaptadır.) 
[Fatır 11]

Peygamber efendimiz, bu âyet-i kerimeleri açıklamıştır. Kadere inanmak, imanın altı şartından biridir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, [yani Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme, öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır. Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve resulü olduğuma şehadet etmektir.) 
[Buhari, Müslim, Nesai]

(Kadere inanmak, iman esaslarındandır.)
 [Ebu Davud, Tirmizi] 

(Kadere inanmayan imanın gerçeğine erişmez.) 
[Nesai]

(Kaderi inkâr edenin İslam’dan nasibi yoktur.)
 [Buhari]

(Kadere iman etmek, tevhidin nizamıdır.)
 [Deylemi] 

(Ahir zamanda şerli kimseler kader hakkında konuşur.) 
[Hâkim] 

(Ahir zamanda kaderi inkâr edenler çıkacaktır) 
[Tirmizi]

(Ahir zamanda, şu üç şeyden korkuyorum: Müneccimlere [falcılara] inanmak, kaderi inkâr ve idarecilerin zulmü.) 
[Taberani, İbni Asakir, Hatib, İbni Ebi Âsım] 

(Kaderi inkâr etmeyin. Hıristiyanlar kaderi inkâr eder.) 
[Cami-us-sagir]

(Ümmetim kaderi inkâr etmedikçe, dinde sabittir. Kaderi yalanlayınca helak olurlar.) 
[Taberani]

(Ahirette kaderi tekzib edene rahmet nazarı ile bakılmaz.) 
[İ. Adiy]

(Şu üç şeyden korkuyorum: 

1- Âlimin sürçmesi, 
2- Münafıkların (Kur'an böyle diyor) diyerek tartışmaya girişmesi, 
3- Kaderin inkâr edilmesi.) 
[Taberani]

(Kaderden bahsedilince dilinizi tutunuz!) 
[Taberani] 

örnek dediğin umarım kurandaki örneklerdir.....

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-11-20T19:00:36+02:00

Mesala bizim 12 02 2010 yılında araba çarpıcanı Allah Teala nın bilmesi kader o tarihte bize araba çarpması kazaya örnek

1 5 1