Cevaplar

2012-11-20T18:42:49+02:00

yalın hal

i eki 

e eki

de

den eki alırsa durumlaru değişir yani hal ekleri almış olur kelimler......................................

0
2012-11-20T18:48:22+02:00

a) yalın hâl: eki yoktur. (ağaç, kalem)
b) genetif (ilgi) hâl eki: -in (çocuğun, kitabın)
c) akkuzatif (yapma/yükleme) hâl eki: -i (kapıyı, dolabı)
d) datif (yaklaşma/yönelme) hâl eki: -e (bize, dağlara)
e) lokatif (bulunma) hâl eki: -de (okulda, akılda)
f) ablatif (ayrılma/uzaklaşma) hâl eki: -den (evden, karşıdan)
g) instrumental (vasıta/beraberlik) hâl eki: -le (kalbimle, arabayla)
h) ekvatif (eşitlik) hâl eki: -ce (insanca, bence, onca)
i) direktif (yön) hâl eki: -ra (sonra, ileri, içeri)

dokuzunca hâl olan direktif hali bazı kaynaklarca kabul edilmemiştir ve ismin 8 hâlinin olduğu belirtilmiştir.

Alıntı 


0