Cevaplar

2012-11-20T18:45:45+02:00

Sıcak Su Kaynakları Yerkabuğundaki fay hatları üzerinde bulunan kaynaklardır. Fay kaynakları da denir. Suları yerin derinliklerinden geldiği için sıcaktır ve dış koşullardan etkilenmez. Sular geçtikleri taş ve tabakalardaki çeşitli mineralleri eriterek bünyelerine aldıkları için mineral bakımından zengindir. Bu tür kaynaklara; kaplıca, ılıca, içme gibi adlar verilir. Sıcak su kaynaklarının özel bir türüne gayzer denir.

Gayzer : Volkanik yörelerde yeraltındaki sıcak suyun belirli aralıklarla fışkırması ile oluşan kaynaklardır.
UYARI : Yerin derinliklerinde bulunan suların sıcaklığı yıl içinde fazla bir değişme göstermez. Fay kaynakları volkanik ve kırıklı bölgelerde görülür.
Türkiye’de Sıcak Su Kaynaklarının Dağılışı


Türkiye kaplıca ve ılıca bakımından zengin bir ülkedir. Bursa, İnegöl, Yalova, Bolu, Haymana, Kızılcahamam, Sarıkaya, Erzurum, Sivas Balıklı Çermik, Afyon, Kütahya, Denizli çevresindeki kaplıca ve ılıcalar en ünlüleridir.


Yer altı sularının tekrar yeryüzüne çıktığı yere kaynak denir. 
Sularının Sıcaklığına Göre Kaynaklar 2 Grupta İncelenebilir: 
A-SOĞUK SU KAYNAKLARI: 
Sularını yağışlarla yeryüzünden alırlar. 
Sularının sıcaklığı ve akımları yıl boyunca değişir. 
1)Tabaka Kaynağı (yamaç): Geçirimli tabakların uç kısmından suların yüzeye çıktığı yerdir. 
2)Vadi Kaynağı: Vadi tabanlarından çıkan kaynaklardır. 
3)Karstik Kaynak (Voklüz): Kalkerli arazilerde yer yüzüne çıkan kaynaklardır. En fazla Akdeniz Bölgesinde görülür. Ör: Düden suyu 

Bu kaynakların en önemli özelliği sularının bol miktarda kireç içermesidir. 
4)Artezyen Kaynağı: Tekne biçimindeki iki geçirimsiz tabaka arasındaki geçirimli 
tabakaya açılan bir sondaj ile suların püskürerek yer yüzüne çıkmasıdır. Diğer 
kaynaklardan ayrılan yanı beşeri faktörlerin etkisiyle yer yüzüne çıkmasıdır. 

B-SICAK SU KAYNAKLARI 
Sularını mağmaya yakın alanlardan alırlar. 
Suları geldiği derinliğe göre sıcak veya ılıktır. 
Sularının sıcaklığı yıl boyunca aynıdır. 
Akım değişikliği olmaz. 
Bol miktarda eriyik madde içerir. 
1)Fay Kaynağı: Fay hattı boyunca yeryüzüne çıkan kaynaklardır. Halk arasında bu 
kaynaklara ılıca, kaplıca,çermik, içme ve maden suları denilmektedir.

Ör: Manisa (Kurşunlu, Urganlı, Alaşehir, Demirci), Denizli (Pamukkale, Karahayıt,
Sarayköy, Buldan), Kütahya (Simav),Balıkesir (Edremit, Gönen), Sivas (Balıklı Çermik) 
gibi merkezlerde vardır. Bu yerlerin ortak özelliği yer yapılarının özelliğidir. 
2)Gayzer Kaynağı: Etkin haldeki volkan dağlarından değişik aralıklarla püskürerek çıkan kaynaklardır. Türkiyede örneklerine rastlanmaz.   Alıntı 

0