Cevaplar

2012-11-20T19:05:58+02:00

wehuıthrnedwjffffffffffffffffffffffffffff

0
2012-11-20T19:06:30+02:00

VAN EDEBİYATI ÖĞRETİCİ METİNLERİ

TANZİMAT DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLERİ |

1 1. Münacat, methiye, dua gibi bölümlerden oluşan klasik bir yapı

 

2. Genellikle dinî, tasavvufi, ahlaki, tarihî konular

Siyasi, milli, toplumsal konular

Hak, hukuk, eşitlik….

3. Arapça ve Farsça tamlamalar, söz sanatları ve uzun, secili cümlelerden oluşan süslü bir dil ve anlatım

Divan edebiyatı nesrinin a)sade nesir  b) orta nesir   c) süslü nesir olarak üçe ayrıldığını belirtelim.

Sade nesirde  amaç bilgiyi, düşünceyi aktarmak olduğu için genellikle söz sanatlarına yer verilmez.

Orta nesrin dili sade nesre göre daha ağır olsa da bu nesirde de sanat yapma amacı yoktur.

Süslü anlatımlar yok, sanat yapma amacı yok, gazete yazılarında dil daha sade. Dilde sadeleşme tam olarak uygulanamamış.

I 4. Düşünce ve duygularda bireysellikten uzak durulması

Bireysellik ve toplum ön planda

5. Siyer, tarih, menkıbe, siyasetname, seyahatname gibi klasik türler etrafında gelişmesi

Gazete etrafında gelişiyor. Makale, eleştiri, hatıra, gezi yazısı gibi türler

| 6. Devlet adamlarına ve ulema sınıfına hitap etmesi

Halka hitap ediyor.

0