Cevaplar

2012-11-20T19:28:47+02:00

 

Vadi
Akar suyun içinde aktığı, kaynaktan ağıza doğru sürekli inişi bulunan arazi türünü tanımlamak için kullanılan ve birkaç kilometre ya da binlerce kilometre kare genişliğinde olabilen coğrafi alan. vadiler, akar suların yaptığı aşındırmayla yanlamasına, derinlemesine gelişir. Diğer yandan da geriye aşındırma sonucu boylarını uzatırlar. Genellikle dağ ya da tepelerle çevrelenirler iki dağın arasındadır. Sözlük anlamı 1.iki dağ, arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak.

delta 

Delta bir nehrin alt kollara bölünerek okyanusa, denize, göle veya bir rezervuara döküldüğü yerdir. Akarsunun havzası boyunca güçlü akışıyla taşıdığı ve sürüklediği tortul gibi materyaller, akarsu ağzına gelindiğinde, akarsunun kollara bölünmesi (çatallaşması) ve gücünü -hızını- kaybetmesi nedeniyle çevrede birikir. Bu materyaller zaman içinde daha fazla birikerek delta ovası denilen verimli, tarıma elverişli toprakları oluşturur. Nil Nehrinin oluşturduğu delta bilinen ilk deltadır.

resimde bir delta örneğiONBAŞI : On başı Nedir Onbaşı Amblemi Onbaşı, silahlı kuvvetlerde erlikten sonra gelen ilk rütbenin sahibi Onbaşı, emrine verilen birliğin amiri ve çavuşun yardımcısıdır.


OVA : 

Ova Nedir
Akarsular tarafından derin olarak yarılmamış, üzerinde kabarıklar bulunmayan ve eğimi oldukça az olan düzlüklere “Ova” adı verilir. Bu düzlüklerde akarsular, genellikle, salınımlar yaparak, yatakları boyunca akarlar. Bafra, Sakarya, Konya, Büyük Menderes ovaları gibi ovalar, bulundukları yerlere göre, ikiye ayrılırlar: çukur ovalar, yüksek ovalar

 


aktör; erkek sinema oyuncusu. AMELİYAT :. Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygulanan dikme ve kesme işlemi, operasyon .4 3 4