Cevaplar

2012-11-20T19:37:07+02:00

Ordumuzun ülkemiz için önemi nedir

Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir kurumdur Onu önemli kılan iç ve dış güvenliğin sağlanmasında üstlendiği görevlerdir Bu görev; yurdun bağımsızlık ve bütünlüğünün korunmasıdır Sanıldığının ya da eleştirildiğinin tersine, ordunun iç güvenlikle ilgili görevleri dış güvenlikten az değildir Çünkü iç güvenlik konusunda sorunları olan, birlik ve bütünlüğünü sağlayamayan bir ülkenin dış güvenliğini sağlaması zaten olanaksızdır Bunun bir örneğini Kurtuluş Savaşı'nda görmek mümkündür Önce iç güvenlik sağlanmıştırGünümüzde de çok çeşitli nedenlerden dolayı iç muhalefetin sertleşmenin hatta iç savaş durumuna ulaşması ordunun tehdit değerlendirmeleri yaparken iç tehdidi (bölücülük, irtica) öne almasına neden olmaktadır Nitekim kimi emperyalist destekli iç muhalefet odakları diğer kurumları (siyaset, polis, eğitim, yargı) pasifize ederek ya da içlerine sızarak kısmen güçsüz kılmış, karşısında ciddi bir güç olarak ordunun kaldığını görmüş ve ele geçirdiği medya araçlarıyla da orduyu yıpratıcı propaganda etkinliklerini artırmıştır

Dış güvenliği sağlamanın ve caydırıcı olmanın yolu “milli gücün” tam olmasına bağlıdır Milli güç; ekonomi, eğitim, sağlık, siyaset, coğrafya, ordu, moral gibi alanlardaki güçtür Ülkenin gücü ise bu alanların hepsinde güçlü olması halidir Milli güç, ordunun da öncelikli ilgi alanına girer Diğer unsurların gücü orduya yansır Şöyle de denebilir; milli güç unsurlarının zayıflığı orduyu da zayıflatır Durum böyle olunca, ordunun diğer konularla ilgilenmemesi düşünülemez

Öte yandan Türkiye, siyasal sınırları doğal olarak çizilmemiş bir coğrafyada, jeostratejik önemi büyük bir yerde bulunmaktadır Başka deyişle dünyanın güzel bir mahallesinde, güzel bir evde oturmaktadır Güzel bir evde oturmanın maliyeti de yüksektir Bunlar dış tehdidi de artırmakta ve ordunun daha güçlü olmasını zorunlu kılmaktadır

Güçlü ordu personelinin iyi seçilmiş, iyi eğitilmiş ve hepsinden önemlisi moralinin yüksek olması gerekir Örgüt kültürü ve iklimi ile toplumun desteği moralle yakından ilgili kavramlardır 

0
2012-11-20T19:37:15+02:00


Yurdu tutan som altın ile kılıçtır, orduyu daima memnun etmeli.

Balasagunlu Yusuf (Kutadgu Bilig)

Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir kurumdur. Onu önemli kılan iç ve dış güvenliğin sağlanmasında üstlendiği görevlerdir. Bu görev; yurdun bağımsızlık ve bütünlüğünün korunmasıdır. Sanıldığının ya da eleştirildiğinin tersine, ordunun iç güvenlikle ilgili görevleri dış güvenlikten az değildir. Çünkü iç güvenlik konusunda sorunları olan, birlik ve bütünlüğünü sağlayamayan bir ülkenin dış güvenliğini sağlaması zaten olanaksızdır. Bunun bir örneğini Kurtuluş Savaşı'nda görmek mümkündür. Önce iç güvenlik sağlanmıştır. Günümüzde de çok çeşitli nedenlerden dolayı iç muhalefetin sertleşmenin hatta iç savaş durumuna ulaşması ordunun tehdit değerlendirmeleri yaparken iç tehdidi (bölücülük, irtica) öne almasına neden olmaktadır. Nitekim kimi emperyalist destekli iç muhalefet odakları diğer kurumları (siyaset, polis, eğitim, yargı) pasifize ederek ya da içlerine sızarak kısmen güçsüz kılmış, karşısında ciddi bir güç olarak ordunun kaldığını görmüş ve ele geçirdiği medya araçlarıyla da orduyu yıpratıcı propaganda etkinliklerini artırmıştır.

Dış güvenliği sağlamanın ve caydırıcı olmanın yolu “milli gücün” tam olmasına bağlıdır. Milli güç; ekonomi, eğitim, sağlık, siyaset, coğrafya, ordu, moral. gibi alanlardaki güçtür. Ülkenin gücü ise bu alanların hepsinde güçlü olması halidir. Milli güç, ordunun da öncelikli ilgi alanına girer. Diğer unsurların gücü orduya yansır. Şöyle de denebilir; milli güç unsurlarının zayıflığı orduyu da zayıflatır. Durum böyle olunca, ordunun diğer konularla ilgilenmemesi düşünülemez.

0