Cevaplar

2012-11-20T19:37:01+02:00

ATOMUN KUANTUM MODELİ:

? Elektronun yerini kesin olarak hesaplamak mümkün değildir. Ancak belirli bir uzay bölgesinde bulunma olasılığı hesaplanabilir. İşte elektronların bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgelere orbital denir. 

? 4 farklı orbital bulunur. Bunlar s, p, d ve f orbitalleri olarak adlandırılırlar. s orbitali 1 tanedir. p orbitali 3 tanedir. d orbitali 5 tanedir ve f orbitali 7 tanedir. 

Temel enerji
Düzeyi ( n ) Orbital türü orbital sayısı elektron sayısı

1 s 1 2
2 s,p 4 8
3 s,p,d 9 18
4 s,p,d,f 16 32

Elektron Dizilişi: 

Çok elektronlu atomlarda elektronların orbitallere dağılımı yazılırken aşağıdaki kurallar uygulanır. 
o Elektronlar yerleşirken her zaman en düşük enerjili olanı tercih eder. 
o Temel halde elektronlar çekirdeğe en yakın olan en düşük enerjili orbitalden başlayarak sıra ile en yüksek enerjili orbitale doğru doldurulur.
o Bir orbital en fazla 2 elektron alır. ( Pauli ilkesi )
o Aynı enerjili orbitallere elektronlar önce tek tek yerleştirilir, sonra her orbitaldeki elektron sayısı ikiye tamamlanır. ( Hund kuralı )
o Bir orbitalin hangi temel enerji düzeyinde olduğu sembolün önüne, orbitalin içerdiği elektron sayısı orbital simgesinin sağ üst kısmına yazılarak gösterilir. 

Buna göre, temel hal elektron dağılım sırası

1s2 2s22p6 3s23p6 4s23d104p6 5s24d105p6 6s24f145d106p6 7s25f146d107p6

1 5 1
2012-11-20T19:38:40+02:00

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

2 3 2