Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-20T19:44:22+02:00

ünsüz benzeşmesi P, ç, t, k, f, h, s, ş harfleri ile biten bir kelimeye c, d, g harfleri ile başlayan bir ek gelirse, ekin başındaki yumuşak harfler sertleşir. Buna göre; c-ç, d-t, g-k olur.
Örnek [değiştir]

Kebap-cı...kebapçı, Yavaş-ca...yavaşça, Ayak-cak...ayakçak, ayak-da...ayakta, yurt-dan...yurttan, ses-deş...sesteş, yap-dı...yaptı, aç-dır...açtır, at-gı...atkı, seç-gin...seçkin, çalış-gan...çalışkan, kıs-gaç...kıskaç... kitap-da kitapta...

fıstıkçı şahap ta denir.sert harfler olduğu için fıstıkçı şahap çok sert birisidir den aklındakalır.

1 5 1