Cevaplar

2012-11-20T19:49:12+02:00

http://www.copluk.net/tr/copgoster.php?cop=168 buna bi bk

1 1 1
2012-11-20T19:49:52+02:00

Birbirine homojen olarak karışabilen sıvılıların karıştırılmasıyla, karışan sıvıların öz kütlelerinden farklı bir öz kütle elde edilir. Bir karışımın öz kütlesi, karışan sıvıların öz kütlelerine ve karışıma oranlarına bağlıdır.
İki yada daha fazla sıvının karıştırılmasından meydana gelen karışımın öz kütlesi ;

Toplam Kütle
dkarışım = -------------------
Toplam Hacim


Karışımın öz kütlesinin değeri, karışan sıvıların öz kütlelerinin arasında bir değerdir. Diyelim ki karışan maddelerin öz kütleleri 1,2,3, ve 4 g / cm ³ olsun. Karışımın öz kütlesi 1 ve 1 den küçük olmadığı gibi, 4 ve 4 den de büyük olamaz. Karışan iki maddenin öz kütlesi hacimce fazla karışan sıvının öz kütlesine daha yakın olur...

Özel Durumlar
1. Bir homojen karışımı meydana getiren maddeler eşit hacimli ise, karışımın öz kütlesi karışan maddelerin öz kütlelerinin aritmetik ortalamasından bulunur. Öz kütleleri d1 ve d2 olan sıvılarda eşit hacimde karıştırılmış ise karışımın öz kütlesi ;

d1 + d2 
dk = -----------
2
2. Özkütleleri d1 ve d2 olan sıvılardan eşit kütle alınarak karıştırılmış ise, karışımın öz kütlesi ;

2d1 . d2
dk = ----------
d1 + d2
bağıntısından bulunur...


0