Cevaplar

2012-11-20T21:37:28+02:00

kusura bakma ben bu kadar biliyorummm elimden gelen bu başarılarr.ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI SABİTİ, Kçç
Az çözünen bir bileşiğin katı fazdaki hali ile çözeltideki iyonları arasında bir denge vardır. Genel olarak AmBn şeklinde formüle edilen az çözünen bir tuzu göz önüne alalım.
Bu tuzun doymuş sulu çözeltisi içindeki iyonları arasındaki çözünürlük dengesi,
AmBn(k) mA+n
+ nB-m
şeklinde olup, denge sabiti
olarak yazılabilir. ancak saf katıların dengedeki derişimleri değişmediğinden yukarıdaki
eşitlik
şeklinde yazılabilir. Böyle bir ifadede yer alan Kçç sabitine "çözünürlük çarpımı sabiti"
denir. Görüldüğü gibi çözünürlük çarpımı sabiti, doymuş bir çözeltide, az çözünen bileşi-
ğin iyonlarının derişimlerinin çarpımıdır. Burada iyonların çözünürlük derişimleri molar (mol/litre) derişim cinsindendir. Çizelge 10.1'de bazı bileşiklerin Kçç değerleri ve çö-
zünürlük dengeleri verilmiştir.

0