Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-11-20T20:08:14+02:00

Yükselti ; Bir noktanın deniz seviyesinden yüksekliği “yükselti” olarak ifade edilir. Bir yerin yüksekliği o yer şekilleri hakkında kesin bilgiler vermez. Zira yer şekilleri denildiğinde dağtepevadi,ovaplatoçukurboyun v.s anlaşılır. Ve aynı yer şekilleri farklı yüksekliklerde yer aldığı gibi farklı yer şekilleri de aynı yüksekliklerde yer alabilir. Ege Bölgesinde yer alan Büyük MenderesOvasının yükseltisi 50 metre civarında iken, İç Anadolu Bölgesindeki Konya Ovasının yükseltisi 900 metre, Doğu Anadolu Bölgesindeki Erzurum Ovasının yükseltisi 1800 metre civarındadır. Yine Batı Anadolu’daki bazı dağların yüksekliği Doğu Anadolu’daki ovalardan daha azdır. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hidroelektrik enerji potansiyelinin Marmara Bölgesindekinden yüksek olmasında yer şekillerinin farklılığı değil yükselti ortalamalarının farklı olması neden olmuştur. Çünkü her iki bölgede yer şekilleri özellikleri benzerdir. Bu nedenle “yükselti” ile “yer şekilleri” farklı şeylerdir. Dolayısıyla yükselti ile yer şekillerinin etkileri de farklıdır.

http://www.yazilisorulari.org/cografya-dersi-yazili-ve-sinav-sorulari/

http://bilgiyelpazesi.net/egitim_ogretim/yazili_sorulari_yazili_arsivi/cografya_dersi_yazili_sorulari.asp

6 3 6
2012-11-20T20:11:52+02:00

Yeryüzünde deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesi ile

elde edilen kapalı eğrilerle gösterilir. Bu eğrilere izohips (Eşyükselti) eğrileridenir. En sık kullanılan yöntemdir.

İzohipslerin Özellikleri:

1.       İç içe kapalı eğrilerdir. 

2.       Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.

3.       En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir.

4.       0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer. 

5.       İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler.  Birbirini takip eden iki

izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı  (equidistans) haritanın

tamamında aynıdır.

 

NOT:İzohipsler arasındaki yükselti farkını  haritanın ölçeği belirler. Büyük

ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark

büyüktür.

6.Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır.

7.Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler.

8.İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar.

9.İzohipsler birbirini kesmezler.

10.Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips  aynı  yükselti değerlerine

sahiptir.

11. Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır.
12. Eş yükselti eğrilerinin sık  geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek  geçtiği

yerlerde eğim azdır.

13. İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde;

•        Eğim fazladır.

•        Akarsuların akış hızları fazladır.

•        Akarsuların aşındırma gücü fazladır.

•        Akarsuların aşındırması derine doğrudur.

•        Kıta sahanlığı dardır.

•        Dağa tırmanma zordur.

•        Zirveyle etek arasındaki mesafe azdır.

 


14.     İzohips eğrilerinin seyrek geçtiği yerlerde;

•        Eğim azdır.

•        Akarsuların akış hızları azdır.

•        Akarsuların aşındırma gücü azdır.

•        Akarsuların aşındırması yana doğrudur.

•        Kıta sahanlığı geniştir.

•        Dağa tırmanma kolaydır. 

•        Zirveyle etek arasındaki mesafe fazladır.

 

3 4 3