Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-20T20:09:26+02:00

1.80˚Kuzey paralelinden 9990 km güneye giden bir kişi hangi enleme ulaşır?(10˚G) 
2.Aralarında 4773 km uzaklık bulunan iki merkezden biri Kuzey Kutup Dairesi üzerinde bulunduğuna göre ikinci merkez hangi enlem daresi üzerindedir?(23˚K)
3.Hatay ilinin Oğlak dönencesine olan uzaklığı yaklaşık olarak kaç km’dir?(6549km)
4.Aynı meridyen üzerinde yer alan x ve y noktaları arası uzaklık 6993 km dir.X noktası 40˚kuzey parelelinde yer aldığına göre Y noktası hangi parelel üzerinde yer alır?(23˚G)
5.Sinop’un Kuzey kutup noktasına uzaklığı kaç km’dir?(5328km)
6.50˚Kuzey enleminden Türkiye’nin en güneyine gitmek için hareket eden bir araç 1332km yol aldıktan sonra mola veriyor.Bu aracın Türkiye’nin en güneyine varmak için,daha kaç paralel geçmesi gerekir?(2) 
7.Kuzey kutup noktası ile Güney kutup noktası arasındaki uzaklık kaç km’dir?(19980km)
8.Türkiye’nin kuzey ucundaki A noktası ile aynı yerel saate sahip olan B noktası arasındaki uzaklık 5661 km.dir.Buna göre B noktası hangi paralel üzerindedir?(9˚G) 
9.Aynı boylam üzerinde bulunan A noktası 42˚Kuzey B noktası 12˚Kuzey parelelleri üzerinde yer alır.O halde A noktası ile B noktası arasındaki uzaklık kaç km dir?(3330km)
10.Aynı meridyen üzerinde bulunan K ve M noktaları arasındaki uzaklık 6549 km’dir. K noktası Ekvator çizgisinde olduğuna göre daha kuzeyde olan M noktası hangi enlem üzerinde yer alır?(59˚K)
11.K ve Lmerkezleri arasında 8880 km uzaklık vardır. K kenti 25˚Kuzey enlemi üzerinde yer aldıgına göre daha güneyde bulunan L kenti hangi enlem üzerinde yer alır?(55˚G)
12.Aynı boylam üzerinde bulunan iki merkez arasındaki kuş uçuşu uzaklık 6660 km’dir.Merkezlerden biri 40º Kuzey enlemine yer aldığına göre, diğer merkez hangi enlem üzerinde yer alır?(20˚G)
13.10˚Kuzey pareleli üzerinde yer alan K noktasına eşit uzaklıkta olan x-y arası uzaklık 7770km’dir(x kuzey yarım kürede y ise Güney yarım küre’de yer alır.) Buna göre x ve y noktasının parelelleri hangileridir?(45˚K-25˚G)
14.Bulunduğu enlemden 4440km güneye giden bir kişi, ulaştığı yer ile Ekvator arasında 1110 km mesafe olduğunu görüyor.Bu kişinin harekete başladığı enlem hangisidir?(30˚K)
15.Ekvator üzerinde bulunan 10˚B boylamından 5772 km daha doğudaki boylam hangisidir?(42˚D)
16.Güney kutup noktasından başlayarak aynı meridyen üzerinden 55˚ Güney enlemine gelen bir araç kaç km yol almıştır?(3885km) 
17.Ekvator üzerinde,4˚batı boylamından 4˚doğu boylamına gelen bir araç,ne kadar yol kat etmiştir?(888km)
18.Aynı meridyen üzerinde bulunan A ve B noktaları arasındaki kuş uçuşu uzaklık 5106 km’ dir.A noktası 45º Kuzey paraleli üzerinde olduğuna göre, daha güneyde yer alan B noktası hangi paralel dairesi üzerindedir?(1˚G)
19.Ekvatordan 3552 km kuzeyde yer alan ve yerel saati başlangıç boylamından 80 dakika ileri olan -Z-noktasının coğrafi koordinatları nelerdir?(32˚K,20˚D)

1 5 1