Cevaplar

2012-11-20T20:14:18+02:00

hocaya bağlı farklı sorular soruyolar

0
2012-11-20T20:16:15+02:00

Dünya üzerinde işaretli noktaların aşağıda verilen özelliklerinden hangisi yıl boyunca aynıdır?

A)       Çizgisel dönüş hızları

B)      Açısal dönüş hızları

C)      Yerel saatleri

D)      Ekvator’a olan uzaklıkları

E)        Tan ve gurub süreleri

 

14. 21 Aralık tarihinde aşağıda verilen enlemlerin hangisinde öğle vakti cisimlerin gölge boyu sıfır olur?

A) Ekvator               B) Kuzey Kutup Dairesi          C) Oğlak Dönencesi

D) Yengeç Dönencesi            E) Güney Kutup Dairesinde

 

15. Sıcak kuşak kuzey yarım kürede daha geniştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) KYK’ de denizler daha çok yer kaplar.

B) KYK’ de karalar daha çok yer kaplar.

C) KYK’ ye güneş ışınları daha çok dik gelir.

D) Yengeç dönencesine güneş ışınları dik açıyla gelir.

E) KYK’ de orta kuşak daha geniştir.

 

16. Yıl boyunca gece süresi ile gündüz süresinin eşit olduğu merkez aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

A) Ekvator               B) Kuzey Kutup Dairesi          C) Oğlak Dönencesi

D) Yengeç Dönencesi            E) Güney Kutup Dairesinde

 

17. Aşağıdaki haritada eşyükselti eğrileri100 m aralıkla çizilmiştir.

 

Bu haritada X ile gösterilen nokta hangi yükseltiler arasındadır?

A) 600 – 700 m           B) 500 – 600 m                    C) 400 –500 m

D) 300 – 400 m       E) 200 –300 m

18.

 

Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen tepeye kaç numaralı yamaçtan tırmanmak en zordur?

A) I                B) II                   C) III               D) IV                    E) V

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki haritada belirtilen X, Y ve Z noktalarının yükseklikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) X = Y > Z             B) X > Y > Z             C) X = Y < Z

D) X = Y = Z             E) X < Y < Z

 

 

20.

 

Yukarıdaki izohips haritası üzerinde aşağıdaki yer şekillerinden hangisi görülmez?

A) Vadi             B) Zirve           C) Sırt            D) Çukur             E) Boyun

 

21.

 

Haritadaki X noktasının yükseltisi 170 m'dir.

Buna göre Y ile gösterilen nokta hangi yükseltiler arasındadır?

A) 255 – 340                  B) 75 – 150                      C) 170 – 255

                  D) 140 – 225                    E) 150 – 235

22.

 

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur?

 A)Tepe            B) Boyun          C) Vadi             D) Delta         E) Falez

 

23. Eşyükselti eğrileri (izohips) yöntemiyle çizilmiş bir yer şekli haritasında, sıfır metre eğrisinin geçtiği yerlerden biri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyı çizgisi                B) Doruk noktası                              C) Etek düzlüğü

D) Boyun noktası                    E) Deniz dibi

 

24. 21 Mart–23 Eylül tarihleri her iki yarımküre için ekinoks tarihlerdir.

Aşağıda verilen özelliklerden hangileri 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri için ortak özellikler arasında yer almaz?

A)       Güneş ışınlarının dik geldiği noktalar

B)      Farklı yarımkürelerde yaşanan mevsimler

C)      Kuzey yarımkürede yaşanan gündüz süresi

D)      Güney Kutup Dairesi’nde yaşanan gece süresi

E)       Aydınlanma çemberinin teğet geçtiği noktalar

 

25. 21 Mart tarihinde aydınlanma çemberi aşağıdakilerden hangisi-ne teğet geçer?

A) Ekliptik düzleme               B) Kutup noktasına            C) Yer eksenine

D) Kutup dairesine              E) Dünyanın yörüngesine

 

0