Cevaplar

2012-11-20T20:58:56+02:00

İKİ ŞEYİ ( KİŞİYİ)  KARŞILAŞTIRMAK : COMPARATIVE FORMS OF ADJECTIVES:

d) Kuralsız Karşılaştırma Sıfatları

Good - Better
Bad - Worse
Far - Farther / further

 Yantarafta da görüldüğü gibi bu üç sıfatın Comperative halleri düzensizdir.
Using “than” in the comparative

a) These chairs are more comfortable than those chairs.
b) Your apartment is larger than my apartment.
c) Your father is older than my father.
d) His brother is more hard working than mine

ancak,

e) My father is old, but your father is older.
f) Joan Collins is famous, but Michael Jackson is richer.
g) Galatasaray is good, but Fenerbahçe is better.

Than karşılaştırılan ikinci ismin önünde kullaılrır. Örneğin: (a), (b), (c), (d). örnekleri


 Fakat hem konuşmacı hemde dinleyici için hangi ismin karşılaştıtldığı açık ise than kullanılmayabilinir.. Örneğin (e),(f),(g). Örnekleri

EŞİT KARŞILAŞTIRMALAR (The Equal Degree )

a) Mike is 45 years old and Jack is 45, too. Mike is as old as Jack.
b) Niko and Berke got the same grades from their final exams, so we can say that Niko is as hardworking as Berke.

fakat,

c) John and James are identical twins. However, You can distinguish them because John is not as tall as James.
d) Roosen LTD. and Sintek CO. are two companies in the United States. Nevertheless, Roosen LTD is not as big as Sintek CO.

e) Istanbul is as three times as large as Ankara.
f) My grand father is four times as old as his grand son.

“ as + adjective + as" kullanımı karşılaştırılan iki isim arasınad eşitliğ göstermek için kullanılır.bu eşitlik niceli ve nitelik bazında kullanılan sıfat ile alakalıdır. Örneğin (a), (b) örnekleri

 Fakat as…..as yapısı ile negative cümle kullanımı eşitliği ortadan kaldırmakta, hatta bir farklılıktan bahsetmektedir.Örnek :(c), (d).
 three times, two times etc.. tamlamaları da aynı zamanda ortaya farklılık koymak ta ve bu farklılığın katlarınıda karşı tarafa aktarır.

“less + adjective + than”

a) This car is less expensive than that car.
b) Money is less important than health.
c) The book that I read was less interesting than the one I read last month.

Less “more” un tam tersi anlamda dır.
Yani “ daha az” anlamına gelir. Less tek heceli sıfatlar ile kullanılmaz, iki ya da daha fazla heceli sıfatlar için kullanılabilinir.


“but “ Kullanımı
Positive Sentence+ , but + negative auxiliary


a) Jack is rich, but John isn’t .
b) They are good, but those aren’t .
c) I was at home , but Sue wasn’t .
d) Mary studies hard, but Sam doesn’t.
e) I watched the film , but she didn’t.
f) I can speak English, but he can’t.
g) Jim will be there, but Morris won’t.

Positive Sentence + , but + negative auxiliary

h) Jack isn’t rich, but John is.
i) They aren’t good, but those are .
j) I wasn’t at home , but Sue was.
k) Mary doesn’t study hard, but Sam does.
l) I didn’t watch the film , but she did.
m) I can’t speak English, but he can.
n) Jim will not be there, but Morris will.

 “but” iki kişi, şey veya eylem arasındai farkı anltır. Bir Conjunction ( bağlaç) olduğu için iki cümle arasına gelp (,) ile ayrılır. But ‘dan sonra fiil öbeğini tekrar etmek yerine, örneklerde olduğu gibi yardımcı fiiller kullanılablir.


KARŞILAŞTIRMA "EN" DERECESİ  “ the adjective + -est / the most + adjective “ 
SUPERLATIVE YAPI


a) Among the 20 students in class, Ayşe is the youngest of all.
b) People say that health is the most important thing in one’s living.
c) The Nile River is the longest river in the world.

 Superlative Yapı , bahsedilen ismin ait olduğu gurup veya küme elemenlarının herbirinden farklı olduğunu göstermek için kullanılır

Adjective
Superlative Form


a) TEK HECELİ SIFATLAR
Tall - The tallest
Cheap  - The cheapest
big  - The biggest

The + adjective + - est


b) "- y" iLE BİTEN SIFATLAR

Pretty - The Prettiest
Funny  - The Funniest
The + adj + iest

c) İKİ VE DAHA FAZLA HECELİ SIFATLAR

Important - The most important
Intelligent - The most intelligent
Famous  - The most famous

The most + adjective

d) DÜZENSİZ / KURALSIZ  SIFATLAR

Good -The best
Bad - The worst
Far - The farthest / the furthest

 Yantarafta da görüldüğü gibi bu üç sıfatın Superletive halleri düzensizdir

The Comparative Form
Karşılaştırma durumu

 

The comparative form, which is made by adding -er or a preceding more to the adjective, shows either a greater degree or makes a comparison between two persons or things.

 

Sıfatlara –er son eki eklemek ya da önlerine more kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan karşılaştırma durumu, ya sıfatın anlamını pekiştirir, ya da iki kişi ya da nesne arasında karşılaştırma yapılmasını sağlar.

 

Examples:
Örnekler:

 

They chose a darker brown paint than their neighbors.
Komşularınınkinden daha koyu kahverengi bir boya seçtiler.

 

This apple is bigger.
This apple is smaller.

 

The Superlative Form
Üstünlük durumu

 

The superlative form, which is made by adding -est or a preceding mostto the adjective, shows the greatest degree of a quality or quantity among three or more persons or things.

 

Sıfatlara –est son eki eklemek ya da önlerine most kelimesi getirmek yoluyla oluşturulan üstünlük durumu, bir kişi ya da nesnenin bir özelliğe, diğer benzerlerine gore en üst düzeyde sahip olduğunu anlatır.

Examples:
Örnekler:

 

They chose the darkest brown they could find.
Bulabildikleri en koyu kahverengiyi seçtiler.

 

alıntı......

0