Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-09-28T20:33:37+03:00

A-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM ÖZELLİKLERİ:

1Olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir
8Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır
9Yaşanmış olaylarda olay zinciri, kurgulanmış olaylarda olay örgüsü vardır
10 3Şahıs anlatımda anlatıcı her şeyi bilir
11 Öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır
12Sanat metinlerinde anlatıcı kurmaca kişi öyküleyici metinlerde ise gerçek bir kişidir
13Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır


B-BETİMLEYİCİ ANLATIM

ÖZELLİKLERİ:
1Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır
2kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil(ruhsal portre) denir


Sanatsal Betimleme:
1İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır
2Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur
3Ayrıntılar sübjektif olarak verilir
4Amaç sanat yapmaktır


Açıklayıcı Betimleme:
1Bilgi vermek amacıyla yazılır
2Genel ayrıntılar üzerinde durulurC-COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM

ÖZELLİKLERİ:
1Lirik anlatımda dil “heyecana bağlı işlev”de kullanılır
2Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır
3Öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır
4 Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır
5Öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz Coşku ve heyecana bağlı anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır

D-DESTANSI(EPİK)ANLATIM
ÖZELLİKLERİ:
1Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır
2Destan türünün yiğitçe havası vardır
3Yapıp etmeler yani fiiller ön plandadır
4Tarihi konular ve kahramanlıklar işlenir
5Etkileyici bir özellik taşır
6Sürekli hareket vardır
7Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilirler
8 Şiir, destan roman, hikâye, tiyatro, destansı anlatımın kullanıldığı türlerdir
9Anlatımda abartıya yer verilebilir
10Sanatlı bir dil kullanılır


E-EMREDİCİ ANLATIM
ÖZELLİKLERİ:
1Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır
2Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadeler yer verilir
3Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır
4Cümlelerde fiiller hakimdir
5Uyulması beklenen bir üslubu vardır(Zorlama anlamı vardır)
6Sosyal hayatın düzenlenmesinde emredici anlatım kullanılır
7Trafik kuralları, bazı eşyaların kullanma kılavuzları, ilaçların kullanma kılavuzları emredici anlatıma örnek verilebilir

F-ÖĞRETİCİ ANLATIM

ÖZELLİKLERİ:
1Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır
2Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez
3Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir
4Daha çok nesnel cümleler kullanılır
5Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır
6Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir
7İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider
8Gereksiz söz tekrarı yapılmaz
9Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur
10Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür
11Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir
12Bu anlatım türü daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır
13Tarihi metinler, Felsefi metinler, Bilimsel metinler gibi bölümleri vardır


G-AÇIKLAYICI ANLATIM

ÖZELLİKLERİ:
1Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır
2İfadeler kesin ve açıktır
3Kelimeler genelde gerçek(temel)anlamlarıyla kullanılırlar
4”Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma ,örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma “ gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır
5 Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir
6İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider
7Gereksiz söz tekrarı yapılmaz
8Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur
9Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür
10Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir
Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 155–156–157–158 ‘deki metinler

H-TARTIŞMACI ANLATIM

ÖZELLİKLERİ:
1Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır
2Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir
3Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür
4Gereksiz ifadelere yer verilmez
5Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz
6Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur
7Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir
8İki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde işlenmeye daha elverişlidir
9Fıkra, deneme, makale, röportaj gibi türlerde kullanılır
10Yeteneğe, bilgi ve deneyime göre yöntem belirlenir
11Eleştirici bir bakış açısıyla yazılırlar Anlatım tarzı sohbete varabilir
12İhtimal bildirmeyen, kesin, kanıtlanmış bilgiler kullanılır
Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 160–161–162’deki metinler

I-KANITLAYICI ANLATIM

ÖZELLİKLERİ:
1İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir
2Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir
3Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmamak için bazı kelime, kelime grupları ve cümleler tekrar edilir
4 Konuşmacı ve yazar üzerinde durduğu konuyu aydınlatmak ve düşüncelerini kabul ettirmek için örneklere başvurur
5Konuşmacı ve yazar konuyu aydınlatmak maksadıyla farklı kişilerin düşüncelerine müracaat eder
6Kelimeler ve kelime grupları gerçek anlamında kullanılır
7Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır
8 ”Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma “ gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır
9Kanıtlayıcı anlatımda hitap edilen toplumun kültür düzeyi ve beklentileri önemlidir

1 5 1
2012-09-28T20:34:01+03:00

1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. 2.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. 3.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür. 4.Gereksiz ifadelere yer verilmez. 5.Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz. 6.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur. 7.Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir. 8.İki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde işlenmeye daha elverişlidir. 9.Fıkra, deneme, makale, röportaj gibi türlerde kullanılır. 10.Yeteneğe, bilgi ve deneyime göre yöntem belirlenir. 11.Eleştirici bir bakış açısıyla yazılırlar. Anlatım tarzı sohbete varabilir. 12.İhtimal bildirmeyen, kesin, kanıtlanmış bilgiler kullanılır.
SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIMLA OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ
1.Jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır. 2.Sohbet, mülakat ve diyalog, monolog metinleri söyleşmeye bağlıdır. 3.Karşılıklı konuşmalar, bağlama ve konuşulan kişiye göre değişebilir. 4.Görme ve işitmeyle kurulan iletişim önemlidir. 5.Vurgu ve tonlama önemlidir. 6.Hikâye Roman Tiyatro, Mülakat, Röportaj, Monolog söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığı metin türleridir. 7.Roman, hikâye ve tiyatrolardaki karşılıklı konuşmalara diyalog, iç konuşmalara ise monolog denir. 8.Tekrarlar söyleşmeye bağlı anlatımlarda ifadeyi kuvvetlendirir. 9.Söyleşmeye bağlı metinlerde anlatımın süresi sınırlandırılmalıdır. ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM
ÖZELLİKLERİ
1.Olay, kişi, mekân ve zaman ortak ögeleridir. 2.Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(Anlatıcı olay kahramanlarından biridir) 3.Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır. 4.Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir. 5.Olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(Olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır 6. Kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan ögelerdir. 7.Öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır. 8.Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır. 9.Yaşanmış olaylarda olay zincir, kurgulanmış olaylarda olay zinciri vardır. 10. 3.Şahıs anlatımda anlatıcı her şeyi bilir. 11. Öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır. 12.Sanat metinlerinde anlatıcı kurmaca kişi öyküleyici metinlerde ise gerçek bir kişidir. 13.Kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.
ÖĞRETİCİ ANLATIM
1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. 2.Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez. 3.Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir. 4.Daha çok nesnel cümleler kullanılır. 5.Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır. 6.Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir. 7.İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider. 8.Gereksiz söz tekrarı yapılmaz. 9.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur. 10.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür. 11.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. 12.Bu anlatım türü daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır. 13.Tarihi metinler, Felsefi metinler, Bilimsel metinler gibi bölümleri vardır.
MİZAHİ ANLATIM
Özellikleri
1.Okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre düzenlenir. 2.Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir. 3.Mizahi unsurlarda gerçekten sapma vardır. 4.Mizahi unsurları oluşturmada karşılaştırmalar, durumlar, hareketler, kelime ve kelime gruplarından yararlanılabilir. 5.Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir. 6. Roman, hikâye, tiyatro, şiir, deneme gibi türlerde kullanılır. 7.Mizahi anlatımlarda dil bir olayı anlatmak için kullanılır.(sanatsal, edebi işlevlerde kull.) Anlatım türleri Ortak özellikleri Farklı özellikleri Öğretici metinler —Dil göndergesel işlevde kullanılır. —Kelimeler gerçek anlamda kullanılır. —Amaç bilgi, vermektir. —Tanımlama, açıklama ve örneklendirmeden yararlanılır. —Kesin, açık ve anlaşılır ifadelere yer verilir. —Sade, gösterişsiz bir dil kullanılır. Öğretici metinlerde okuyucunun gerekli bilgi birikimine sahip olması gerekir. Açıklayıcı metinler Tartışmacı metinler Tartışmacı anlatımda iki farklı bakış açısının olduğu konular işlenir. Kanıtlayıcı metinler Kanıtlayıcı anlatımda kendi görüşünü kabul ettirme amaçlanır.
KANITLAYICI ANLATIM
Özellikleri
1.İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir. 2.Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. 3.Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmamak için bazı kelime, kelime grupları ve cümleler tekrar edilir. 4. Konuşmacı ve yazar üzerinde durduğu konuyu aydınlatmak

0