Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-11-20T21:02:44+02:00

sur; kale duvarı.
uğur, alınyazısı, talih.

vitrin:Bir dükkân ya da mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek içinkullanılan yeri, sergen. İçine konan şeylerin görünmesi için yapılmış camlı dolap. Görünürde olan yüz. bunlardır kardeşim


1 1 1
2012-11-20T21:02:54+02:00

sur:Sözlükte "boru veya boynuz" gibi üfürülen şey anlamına gelen sûr, dinî terim olarak kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip mahşer yerinde toplanmalarını sağlamak üzere İsrafil tarafından üflenecek boruya denir Hz Peygamber bir hadislerinde sûrun, kendisine üflenen bir boru veya boynuz olduğunu haber vermiştir (Tirmizi, Kıyamet, 8) Ancak bu borunun mahiyeti bilinmez Ahiret halleri ile ilgili bütün işlerde olduğu gibi sûr da dünyadakilerine benzetilemez Kur'ân âyetlerinden anlaşıldığına göre İsrafil sûra iki defa üfleyecektir İlkinde Allah'ın diledikleri hariç, yerde herşey yıkılıp helak olacak ve kıyamet kopacaktır (Neml, 27/87; Hâkka, 69/13-16) İkincisinde de insanlar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere Rablerine doğru koşacaklardır (Yâsîn, 36/51) (FK) 

sürgü:1. isim Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
"Ne var ki banyo kapısının sürgüsü tutuk, kilidi de kırık olduğundan, kolu indirerek dışarı çıkmayı başarmıştı her seferinde." - E. Şafak
2. Sürülmüş tarlayı bastırmak ve düzeltmek için kullanılan, taştan veya ağaç kütüğünden tarım aracı, tapan
3. Sıvayı bastırıp düzeltmek için kullanılan büyük mala
4. Hastanın büyük ve küçük abdestini yapabilmesi için altına sürülen kap
5. Çoğu kez bölümlere ayrılmış bir çubuk üzerinde veya bir cetvelin, bir kumpasın ortasına açılmış bir oluk içinde kayabilen sivri uç veya küçük lama

 vitrin :1 . bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen:
sarışın bir kız, pastacının vitrinine dikkatle bakıyordu.- p. safa.
2 . 
İçine konan şeylerin görünmesi için yapılmış camlı dolap:
vitrinin yan aynasında eşyayı seyreder gibi görünerek kendime de bakıyorum.- r. h. karay.

1 5 1