Cevaplar

2012-11-20T21:58:43+02:00

Türkiye'deki önemli fay hatları 

* Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı 
Bu deprem kuşağı batıda Saros körfezinden başlayıp Marmara Denizi'nin ortasını takib ederek Batı ve Orta Karadeniz Bölümleri'ni geçtikten sonra Kelkit vadisine oradan Erzincan, Erzurum üzerinden geçtikten sonra Van Gölü'ne ulaşır. 

* Batı Anadolu Fayları 
Kıyı Ege ve Güney Marmara'daki çöküntü alanları boyunca doğu-batı uzanışlı bu fay hatları Denizli, Dinar, Gediz, ızmir gibi alanların üzerinden geçmektedir. 

* Doğu Anadolu Fayı 
Doğu Afrika'dan Kızıldeniz, Doğu Akdeniz hattını takip ederek Hatay, Amik gölü (Kurutulmuş) tabanını takip ederek Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ hattını izleyerek Van gölünün güneyine ulaşır. 
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattıyla Van yakınlarında birleşir. 

Yapılan istatistiklere göre ülkemiz topraklarının %92 si nüfusumuzun ise % 95, sanayi tesislerinin kurulduğu yerlerin % 92'si, barajlarımızın büyük bölümü çeşitli derecelerde deprem görülebilecek araziler üzerinde yer alır. Van, Erzurum, Kars, Afyon, ızmit, Gediz, Bingöl  yerleşim alanları ülkemizde depremlerin sık olarak gerçekleştiği yerlerdir. Son yıllarda deprem görülen yerler Ceyhan - Adana diğeri ise Kocaeli çevresidir. 
Trakya, Kuzey Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Taşeli platosu ile Konya çevresinde deprem görülme ihtimali az olan yerlerdir. 

0
2012-11-20T21:58:45+02:00

* Kuzey Anadolu Deprem Kuşağı 
Bu deprem kuşağı batıda Saros körfezinden başlayıp Marmara Denizi'nin ortasını takib ederek Batı ve Orta Karadeniz Bölümleri'ni geçtikten sonra Kelkit vadisine oradan Erzincan, Erzurum üzerinden geçtikten sonra Van Gölü'ne ulaşır. 

* Batı Anadolu Fayları 
Kıyı Ege ve Güney Marmara'daki çöküntü alanları boyunca doğu-batı uzanışlı bu fay hatları Denizli, Dinar, Gediz, ızmir gibi alanların üzerinden geçmektedir. 

* Doğu Anadolu Fayı 
Doğu Afrika'dan Kızıldeniz, Doğu Akdeniz hattını takip ederek Hatay, Amik gölü (Kurutulmuş) tabanını takip ederek Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ hattını izleyerek Van gölünün güneyine ulaşır. 
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hattıyla Van yakınlarında birleşir. 

0