Cevaplar

2012-09-28T21:05:17+03:00

1.Katı+Katı Karışımlarını Ayırma Yöntemleri

Öz kütle farkı ile;

Yoğunlukları farklı olan iki maddeden oluşan karışım, öz kütle farkından yararlanılarak ayrıştırılır.

Katı - katı karışımlarını ayrıştırmak için rüzgâr ya da bir sıvıdan yararlanılır. Kullanılan sıvının yoğunluğunun katılardan birisininkinden büyük diğerininkinden küçük olması gerekir.

Dikkat edilecek başka bir nokta ise iki katının da bu sıvıda çözünmemesi ve kimyasal değişikliğe uğramaması gerekir.

Su ve zeytinyağı birbiri içerisinde çözünmez. Bu iki madde karıştırıldığında öz kütlesi küçük olan sıvı diğer sıvının üzerinde toplanır. Oluşan karışım bir huni yardımıyla ayrıştırılır. Ayrıştırma işleminde öz kütle farkından yararlanılmış olur.

Su ile zeytinyağı karıştırıldığında öz kütlesi büyük olan sıvı altta toplanır. Musluk açıldığında su başka bir kaba alınır.

Çözünürlük Farkı ile;

Katı içeren sıvı karışım süzülür. Sıvı alta geçerken katı kısım süzekte kalır ve karışım ayrıştırılmış olur.

Tuz ile kumun karışmış olduğunu düşünelim. Karışım su içerisine atılırsa tuz çözünürken kum çözünmez. Oluşan yeni karışım süzelerek kum ile tuzlu su ayrıştırılır. Suda çözünmüş olan tuz ise buharlaştırma ile yeniden elde edilir.

Yemek tuzu ve talaş, yemek tuzu - kum karışımları çözünürlük farkından yararlanılarak su yardımı ile birbirinden ayrıştırılmış olur.

Erime noktası farkı ile;

Erime noktaları birbirinden farklı olmalıdır.

Önce eriyen katı sıvı hale geçtikten sonra diğer katıyı çözmemelidir.

Katı +katı karışımı sıvı+katı karışımı olduğunda süzme yöntemiyle ayrılır.

Mıknatıslama ile;

Mıknatıs demir, kobalt ve nikel metallerini ve bu metallerden yapılmış olan teneke, toplu iğne gibi cisimleri çeker. Mıknatıs tarafından çekilen maddelere ferromanyetik maddeler denir.

Sıvı+Sıvı Karışımlarını Ayırma Yöntemleri

Sıvılar Birbiri Arasında Çözünmüyor (heterojen karışımlar) ise;

Örnek: su-zeytinyağı

Öz kütlenin farklı olmasından yararlanılırlar.

Birbiri ile karışmayan iki sıvı ayırma hunisi ile ayrılabilir.

Not: Ayırma hunisi yönteminde önce öz kütlesi büyük olan sıvı karışımdan ayrılır.

Sıvılar Birbiri İçinde Çözünüyor (homojen karışımlar)ise;

Örnek: su-alkol

      Kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılır.

       Kullanılan yöntem ayrımsal damıtmadır.

Not: Bir sıvının ısıtılarak önce buharlaştırılıp sonra bu buharın soğutularak yeniden sıvı halde elde edilmesine damıtma denir. Damıtma işlemi iki ya da daha çok sıvıyı kaynama noktaları farkından yararlanılarak birbirinden ayırmak için kullanılırsa ayrımsal damıtma adını alır.

3.Sıvı+Katı Karışımlarının Ayırma Yöntemleri

Sıvı Katıyı Çözmüyor(heterojen karışımlar) ise;

Örnek:su-tebeşir tozu

Öz kütleleri farklıdır.

Böyle bir karışım süzme yöntemi ile ayrılır.

Sıvı Katıyı Çözüyor(homojen karışımlar) ise;

Örnek: tuz-su karışımı

buharlaştırma,damıtma yöntemlerinden biri uygulanır.

NOT:Buharlaştırma yönteminde sadece katı elde edilir.Damıtma yönteminde ise hem katı hem de sıvı ayrı ayrı saf olarak elde edilir.

4.Gaz+Gaz Karışımlarını Ayırma Yöntemleri

Örnek: Hava

Bu tür karışımlar soğutularak her ikisinin de sıvı hale dönmesi sağlanır.

Elde edilen sıvı+sıvı karışımı ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrılır. 

0